กลัวอะไร? เลขาฯองค์กรต้านคอร์รัปชันคาใจวุฒิสภาเขี่ยทิ้ง 3 มือปราบโกง

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 14:42 น.
กลัวอะไร? เลขาฯองค์กรต้านคอร์รัปชันคาใจวุฒิสภาเขี่ยทิ้ง 3 มือปราบโกง
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันข้องใจวุฒิสภาบล็อกโหวตเขี่ย 3 มือปราบคอร์รัปชันพ้นกมธ.ตรวจสอบทุจริตว่ากลัวอะไร

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงประเด็นที่ทางวุฒิสภาบล็อกโหวตเขี่ยทิ้ง 3 มือปราบคอร์รัปชัน คือ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพ้นคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล แล้วเลือกพลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งเป็นประธานกรรมาธิการชุดดังกล่าว

โดยมีข้อความ ดังนี้

พวกเขากลัวอะไร? ใครรู้บ้าง..

วุฒิสภาบล็อกโหวตเขี่ยทิ้ง 3 มือปราบคอร์รัปชันคือ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธาน ป.ป.ช. นายประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป แล้วเลือกพลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องรองของพลเอกประวิตร นั่งเป็นประธานกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตฯ (กมธ.)

ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่า...

1. พวกเขากลัวอะไร จึงต้องขนคนมายึด กมธ. ชุดนี้ แล้วเขี่ยสามขุนพลที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนยอมรับในประวัติและผลงาน ทำไมถึงลงทุนทำเรื่องพิลึกโดยไม่สนสายตาประชาชน

2. กมธ. ชุดนี้เป็นทหารและตำรวจครึ่งหนึ่ง (9 ใน 19 คน) แปลว่าอะไร?

3. ข่าววางตัวประธาน กมธ. เป็นที่รับรู้มาสองเดือนแล้ว แต่คาดไม่ถึงว่าจะทำถึงขั้นยึดพื้นที่ทั้งหมด

ในอดีต สนช. มี กมธ. 16 คณะ การคัดเลือกบุคคลในกรณีที่มีผู้สนใจเป็น กมธ. ชุดใดเกินโควตา เขาจะใช้วิธีจับสลากออก ใน สว. ชุดนี้ก็มี กมธ. ต่างประเทศที่ใช้การจับสลาก นอกนั้นใช้วิธีคัดเลือกกันเอง จนเกิดกรณีบล็อกโหวตขึ้นสองคณะ

ในทางปฏิบัติเจตนารมณ์การตั้ง กมธ. เขาต้องการให้ สว. ที่มีประสบการณ์สูงเข้าไปเป็น กมธ. ในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมตามเป้าหมายและภารกิจ

บทความแนะนำ