โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 12:16 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต