“กรณ์”แก้จนภาคใต้ชูยุทธศาสตร์ความเจริญด้านการค้าเชื่อมจีน

  • วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 14:04 น.

“กรณ์”แก้จนภาคใต้ชูยุทธศาสตร์ความเจริญด้านการค้าเชื่อมจีน

ปชป.หาเสียงภาคใต้ชูยุทธศาสตร์ความเจริญด้านการค้าเชื่อมจีน สร้างคนทั้งระบบชูแรงงานทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมจากวัตถุดิบท้องถิ่น

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช ผู้สมัครเขต 3 จังหวัดสงขลา นายเดชอิศม์ ขาวทอง ผู้สมัคร สส.เขต 5 และนายวิรัรตน์ กัลยาศิริ ผู้สมัครเขต 3 และจังหวัดพัทลุง นางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้สมัครเขต 1 นายนริศ ขำนุรักษ์ ผู้สมัครเขต 3 โดยชูนโยบาย แก้จน สร้างคน สร้างชาติ เต็มรูปแบบ โดยนโยบายแก้จน พรรคประชาธิปัตย์จะผลักดันเรื่องการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา สวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ ส่วนนโยบายสร้างคน เน้นการเรียนฟรีในระดับ ปวส. ฝึกทักษะพื้นฐาน และพัฒนาแรงงานทักษะสูง ให้มุ่งทำงานในอุตสาหกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่นการแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา ทักษะภาษารับการท่องเที่ยวภาคใต้ สำหรับนโยบายสร้างชาติ จะผลักดันสร้างรถไฟทางคู่ถึงด่านสะเดา รถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีน-สิงคโปร์ ผ่านปาดังเบซาร์ ท่าเรือน้ำลึกเชื่อมการค้าไทย-จีน ยกระดับด่านการค้าชายแดนใต้ มอเตอร์เวย์จากสุไหงโกลขึ้นกรุงเทพฯ รวมไปถึงการกระจายอำนาจลงท้องถิ่น

“ภาคใต้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจของไทยมีจุดเด่นที่ชัดเจน มีทรัพยากรมากมายในตัวพื้นที่เอง และเป็นจุดยุทศาสตร์การค้าสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเรือ และทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาที่การค้าชายแดนสูงถึงกว่า 6 แสนล้าน นับเป็นมูลค่าเกินครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าชายแดนรวมของทั้งประเทศ แต่ประเด็นคือเป็นการส่งสินค้าที่จะส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ผ่านด่านตรงนั้นแล้วไปขึ้นท่าเรือในมาเลเซียหากเป็นท่าเรือปีนังก็ต้องเสียเวลาและต้นทุนเพิ่มอีก 2 วัน การพัฒนาท่าเรือสงขลาจึงสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ และพรรคประชาธิปัตย์พร้อมสนับสนุนเต็มที่” ประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ