"ธีระชัย" วิเคราะห์ "บิ๊กตู่" อาจขาดคุณสมบัติชิงเก้าอี้นายกฯต่อ

  • วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 17:52 น.

"ธีระชัย" วิเคราะห์ "บิ๊กตู่" อาจขาดคุณสมบัติชิงเก้าอี้นายกฯต่อ

อดีต รมว.คลัง วิเคราะห์ พล.อ.ประยุทธ์ อาจขาดคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตบัญชีนายกรัฐมนตรีเพราะยังคงเป็นหัวหน้า คสช.

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.  นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วิเคราะห์ถึงคุณสมบัติการลงแคนดิเดตบัญชีนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 (6) บัญญัติว่า รัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 ซึ่งห้ามผู้ที่ (12)เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมือง (15)เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ดังนั้น เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์เกษียณอายุแล้ว จึงเป็นเพียงข้าราชการบำนาญ แต่ปัญหาที่ต้องพิจารณาก็คือ การเป็นหัวหน้า คสช.ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่? ถ้าเป็นก็อาจจะหมดสิทธิ!

ทั้งนี้ พบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยที่ 5/2543 (รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 109 (11) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย

2. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฎิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือปฎิบัติงานประจำ

3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ

4. มีเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ตามกฎหมาย

คสช.นั้นมีการแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิวัติ และยืนยันในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 และมีอำนาจใช้มาตรา 44 จึงอาจจะเข้าลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เรื่องนี้เป็นปัญหาเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้องการมีช่องว่างในการควบคุมอำนาจ จึงไม่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า คสช. แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญยกเว้นเฉพาะกรณีตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง ดังนั้นท่านอาจจะเจอปัญหาขาดคุณสมบัติจากตำแหน่งหัวหน้า คสช.ก็ได้"

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ