ด่วน!ศาลรธน.ไม่รับคำร้องเซ็ทซีโร่กสม.

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 10:29 น.
ด่วน!ศาลรธน.ไม่รับคำร้องเซ็ทซีโร่กสม.
ประธานกสม.เผย เสียดายโอกาสเปิดโปงขบวนการทำลายหลักนิติธรรม

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้สัมภาษณ์ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งสำเนาคำสั่งที่ 44/2561 ที่ไม่รับคำร้องเซตซีโร่ กสม. ไว้พิจารณาวินิจฉัยมาให้ตนแล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า การเซ็ตซีโร่ กสม. มิได้เกิดจากการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญปี 2560 คุ้มครองไว้อันเป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48 แต่เป็นผลของ พรป.ว่าด้วย กสม. พ.ศ.2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้จะต้องให้ศาลอื่นเป็นผู้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 เพื่อพิจารณาวินิจฉัย

“เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ผมไม่มีโอกาสไปเบิกความต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโปงขบวนการล้มหลักนิติธรรมที่รัฐธรรมนูญรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้” นายวัส ระบุ

ประธาน กสม. กล่าวยืนยันว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะคลาดเคลื่อน เพราะคำร้องของตนและคณะเป็นเรื่องคดีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 7 (13) ประกอบมาตรา 48 ของ พรป.ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการร้องขอเกี่ยวกับการกระทำตามมาตรา 7(11) ประกอบมาตรา 46 ดังนั้นกรณีตามมาตรา 48 ไม่ใช่เรื่องต่อเนื่องจากมาตรา 46 เพราะทั้งกรณีตามมาตรา 46 และมาตรา 48 มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวโดยระบุขั้นตอนการร้องขอไว้ทั้งสองมาตรา และเพื่อไม่ให้ต้องเขียนข้อความซ้ำ ๆ กันทั้งสองมาตรา กฎหมายจึงบัญญัติให้นำข้อความในอีกมาตราหนึ่งมาใช้บังคับด้วย.