วอนสภาเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน

  • วันที่ 08 พ.ค. 2560 เวลา 12:35 น.

วอนสภาเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน

เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาฯเรียกร้องให้สภาทั่วโลกร่วมมีส่วนในการลดอุบัติเหตุบนถนน

ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นประธานการประชุม สปท. โดยก่อนเข้าสู่วาระ นายนิกร จำนง สปท. ในฐานะสมาชิกมนตรี  ในคณะมนตรีของเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนน  ได้ชี้แจงถึงแถลงการณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน 10 ข้อ ต่อที่ประชุม สปท.ก่อนการเดินทางไปร่วมพิธีเปิดตัวการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ของเครือข่ายฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค.ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตามที่สหประชาชาติได้กำหนดให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสัปดาห์แห่งความปลอดภัยทางถนนระดับโลก 

นายนิกร กล่าวว่า  เครือข่ายฯ ได้เรียกร้องให้สภาทั่วโลกลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศของตนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2020 สนับสนุนให้ประเทศของตนพัฒนาระบบป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีประสิทธิภาพ ทบทวนนโยบายและกฎระเบียบว่าด้วยการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ มีการจำกัดความเร็วบนท้องถนน สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แหล่งทุนระหว่างประเทศมีมาตรฐานในการลงทุนที่ครอบคลุมเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สนับสนุนให้เกิดกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนของโลกลงให้ได้ครึ่งหนึ่งในปี 2030 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ