เพื่อไทยยันหลักเดิมเลือกตั้งเข้าคูหากา2บัตร

วันที่ 31 ต.ค. 2558 เวลา 14:06 น.
เพื่อไทยยันหลักเดิมเลือกตั้งเข้าคูหากา2บัตร
เลขาธิการเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดิมละคะแนนเลือกตั้งต้องให้ประชาชนเข้าคูหากา2บัตร

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย โพสต์ความเห็นกรณีการเลือกตั้งในยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีเนื้อหาที่น่าในใจดังนี้

คิดได้แค่นี้จริงๆหรือครับ? ...หรือว่า คิดเพื่อสนองตอบ ความต้องการของใคร ตามสมญานาม "เนติบริกร" อยากฝากเรียนผู้เกี่ยวข้อง....ที่ว่าคะแนนของผู้แพ้สูญเปล่า จริงๆ ก็มิได้สูญหายไปไหน  ประชาชนเขาก็ไปลงคะแนนให้พรรคที่แพ้ในเขตเลือกตั้งนั่นแหละครับ. เวลามีการนับคะแนนที่ประชาชนลงให้ ในระบบบัญชีรายชื่อและนำเอาคะแนนเหล่านั้นไปคำนวณ จำนวนที่ส.ส.แต่ละพรรคควรจะได้ ....เขาก็คำนวณคะแนนทุกเม็ดที่ประชาชนตัดสินใจอยู่แล้ว...คะแนนที่เลือกส.ส.ระบบเขตแลัคะแนนที่เลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่ประชาชนตัดสินใจเลือกมา จึงไม่มีผลความแตกต่างของคะแนนมากนัก   ปรัชญาและเจตนารมณ์ของการเลือกส.ส.ทั้ง 2ระบบ ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมแล้ว...ประชาชนเลือกส.ส.ระบบเขต ไปดูแล ทุกข์ สุขของเขาและเลือกส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ไปสร้างสรรค์นโยบาย เพื่อหาทางออกใหม่ๆให้ประเทศและประชาชน หากเรื่องง่ายๆเช่นนี้...ยังไม่เข้าใจ อย่าไปคิดร่างกรอบกติกาใหญ่ให้ คนทั้งประเทศเลยครับ เสียเวลาเปล่าๆ

"โปรด!  อย่าพยายามสร้างวาทกรรม มาลบล้างหลักการที่งดงาม ของระบอบประชาธิปไตย เลยครับ แค่นี้ประเทศก็เสียหายมามากพอแล้ว"

....ขอยืนยันหลักการเดิม..เข้าคูหา ประชาชน กาบัตร 2 ใบใบที่1..เลือกคนที่รัก เป็นส.ส.ระบบเขต ไปดูแล ทุกข์ สุขของตนใบที่2..เลือกพรรคที่ชอบ ให้กลั่นกรองบุคลากร เป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ มาสรรค์สร้างและกลั่นกรองนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆระดับปรัเทศและประชาชน     ภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย31 ตุลาคม 2558