"ปู"วอนสื่อเปิดพื้นที่ข่าวดีกลบข่าวกปปส.

วันที่ 09 ม.ค. 2557 เวลา 18:35 น.
"ปู"วอนสื่อเปิดพื้นที่ข่าวดีกลบข่าวกปปส.
นายกฯวอนสื่อเปิดพื้นที่ข่าวดี กลบ ข่าวกปปส. ประเดิมเล่นข่าววันเด็กเยอะๆ

เมื่อ11.20น.วันที่ 9 ม.ค. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ร่วมกับ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรพงศ์ เทียนเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคเอกชน อาทิ นางปิยะมาน    เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ที่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทำให้ขณะนี้มี 40 ประเทศทั่วโลกประกาศเตือนพลเมืองถึงการเดินทางมาประเทศไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 300,000 คน รายได้ลดลงเกือบ 20,000 ล้านบาท

ส่วนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ด้านอัตราการเข้าพักแรมกรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม 2557 คาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 30-40 อัตราการจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้า มกราคม 2557 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2% แต่มีแนวโน้มลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ (-9%) นักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ลดลงอย่างชัดเจน รายได้ในเทศกาลตรุษจีน คาดว่าจะลดลงประมาณ 5,000 ล้านบาท จากนั้น สมาคมภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวได้นำเสนอผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยภายหลังการรับฟังภาคเอกชนแล้วนายกฯกล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน  พร้อมกล่าวว่าในขณะนี้ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน อย่างไรก็ดีบนข่าวที่น่ากังวลก็ยังมีข่าวดีที่ว่าภาคการท่องเที่ยวยังมีโอกาสอยู่ ฉะนั้นจึงน่าจะดำเนินการโดย

“1.ขอให้ภาคเอกชนขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนให้เปิดพื้นที่ที่เป็นข่าวดี ดึงเรื่องที่สร้างบรรยากาศที่มีความสุข อย่างวันเด็ก หรือเปิดพื้นที่สำหรับจังหวัดอื่นถ้าเป็นไปได้ โดยอาจให้ภาคเอกชนร่วมกับหน่วยราชการทำอีเวนต์กับจังหวัดอื่น เพราะเรายังมีโอกาสอยู่ วันนี้เหตุการณ์ความวุ่นวายไม่ได้เกิดขึ้นทั้งประเทศแต่เกิดขึ้นบางพื้นที่ 2.ในส่วนของภาครัฐ ได้ยืนยันว่ารัฐไม่ใช้กำลังรุนแรงกับประชาชน และยืนยันกับที่ประชุมวันนี้ว่าภาครัฐยังใช้นโยบายเดิม โดยภาครัฐจะเดินโจทย์ไม่ใช้ความรุนแรง ทำทุกวิถีทางที่ไม่ให้เกิดความรุนแรง และจะเชิญคณะทูตมาสังเกตการณ์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากล  ทั้งนี้ถ้าถามว่าจะจบเร็วหรือเปล่าก็คงตอบยาก  จึงขอความกรุณากับภาคเอกชนได้พูดคุยขอร้องให้ทุกส่วนเข้ามาสู่เวทีของการปฏิรูป  มาคุยกันเพื่อให้เดินหน้า เพื่อลดการเผชิญหน้าของการชุมนุมลง ภาครัฐยินดีให้ความร่วมมือ ขอเพียงให้มานั่งคุยกัน  “ นายกฯ กล่าว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กแบบเป็นครอบครัว โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ช่วยเสริมช่องทางการติดต่อให้ความช่วยเหลือได้ทางอินเทอร์เน็ต  สำหรับปัญหาของกลุ่มอัญมณีที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ จะมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มอัญมณีต่อไป นอกจากนี้ ในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยว รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการดูแลให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นกรรมการ หากทางสมาคมการท่องเที่ยวรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและแจ้งมา เจ้าหน้าที่ก็พร้อมเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ทั้งหมด

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความห่วงใยเรื่องการใช้เส้นทางเดินรถของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังโรงแรมที่พัก ที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ที่มีการชุมนุม โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประสานดูแลการจัดรถวิ่งอ้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณพื้นที่ชุมนุม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาการเดินทาที่นานกว่าปกติแต่มีความปลอดภัย และนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวที่ได้ให้ข้อมูลข้อห่วงใยต่าง ๆ โดยภาครัฐจะรับไปประสานงานและพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมการไว้ประกอบด้วย กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง  1.จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TOURIST  FRIEND’S CENTER ฮอตไลน์ 1155 , 1672 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย สนามกีฬาหัวหมาก 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ที่สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจนครบาล ตำรวจรถไฟ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ สมาคมโรงแรม สมาคมรถโดยสาร ATTA 3. จัดจุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Help Desk) 5 จุด ได้แก่รถไฟฟ้า BTS สยาม พญาไท เอกมัย วงเวียนใหญ่ และ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หัวลำโพง โดยตำรวจท่องเที่ยว 4. จัดจุดบริการรับส่งนักท่องเที่ยว ไปสนามบิน (ในกรณีฉุกเฉิน) จำนวน 3 จุด ที่โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 18 และโรงแรมทวินทาวน์เวอร์ 5. เพิ่มอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 6. เพิ่มบริการรถไฟ ทั้งการเพิ่มเส้นทางการเดินรถไฟรางล่าง กรุงเทพฯ –สนามบินดอนเมือง  การเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีเหตุการณ์รุนแรง ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จะประเมินสถานการณ์ทุกวัน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี 3 มาตรการหลักคือ    1. ประกาศให้นักท่องเที่ยวอยู่ในโรงแรม 2. ตำรวจท่องเที่ยวจัดชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 3. จัดหาที่พักสำรองบริเวณใกล้สนามบิน