ปูยันทีโออาร์จัดการน้ำโปร่งใส

วันที่ 12 ก.ค. 2555 เวลา 10:20 น.
ปูยันทีโออาร์จัดการน้ำโปร่งใส
นายกฯ ยืนยัน โครงการทีโออาร์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดแนวพระราชดำริ ระบุ หลักเกณฑ์การพิจารณามีตั้ง กก.ไร้การเมืองแทรก

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัย หรือกบอ. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรี ได้เดินมายังจุดลงทะเบียนผู้มาขอรับข้อเสนอแนวคิดโครงการทีโออาร์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 23 ก.ค. โดยล่าสุดมีบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่สนใจมาลงทะเบียนขอรับข้อเสนอกรอบแนวความคิด ตั้งแต่วันที่ 9-11 ก.ค. รวม 97 ราย ซึ่งเบื้องต้นได้จัดไว้ 500 ชุด

โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การดำเนินการโครงการนี้ทำด้วยความโปร่งใส และยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสื่อมวลชน เพราะงานนี้เป็นงานของประเทศทุกคนต้องได้รับรู้รายละเอียดต่างๆ ของโครงการซึ่งมีความชัดเจน และรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งงบประมาณในส่วนของเร่งด่วนจะต้องดำเนินกรอบต่อไปโดยไม่รอช้า และยืนยันว่าร่างทีโออาร์ มีรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งการที่รัฐบาลวางระบบระยะยาวนั้น เพราะต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงโครงการ 25 ลุ่มน้ำ รวมถึงให้บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สามารถเสนอ หรือแนะนำโครงสร้างในการก่อสร้างเขื่อน การระบายน้ำ ฟลัดเวย์ และแก้มลิง โดยยึดข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือกยน. ที่มีอยู่เดิม และให้บริษัทที่มาขอรับร่างทีโออาร์ ไปดูเป็นต้นโครง แล้วให้บริษัทเหล่านั้นกลับมาเสนอความคิดว่า จะมีการบูรณาการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่เดิม และเพิ่มเติมใหม่อย่างไร โดยเน้นยึดหลักตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จะมีคณะกรรมการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบ ซึ่งข้าราชการจะเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้ว และไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง