posttoday

บทสรุปผู้สมัครชิงนายก ส.ฟุตบอลไทย 6 คน รู้เรื่อง 8 ก.พ.67

10 ธันวาคม 2566

สมาคมกีฬาฟุตบอล แจ้งผลหลังปิดรับการสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม อุปนายกฯ กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ตำแหน่งนายกสมาคมมีผู้สมัครจำนวน 6 ราย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการเปิดรับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2566 จำนวน 15 วัน ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2565 
 

บทสรุปผู้สมัครชิงนายก ส.ฟุตบอลไทย 6 คน รู้เรื่อง 8 ก.พ.67

กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการ ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 นาฬิกา 

นายวรงค์ ทิวทัศน์ อดีตเลขานุการ บริษัท ไทยลีก จำกัด

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกสมาคม จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี และผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ 

นายวรงค์ ทิวทัศน์ อดีตเลขานุการ บริษัท ไทยลีก จำกัด
 
“พอลลีน” พยุริน งามพริ้ง อดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์

นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน 

นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ อดีตนักฟุตบอลและโค้ช 

“อ๋อ วังโอ่ง” นายคมกฤช นภาลัย ผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลไทยมาเกือบ 30 ปี  (ยื่นใบสมัครผ่านทางออนไลน์ ในตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นคนสุดท้าย)

นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน
 

ทั้งนี้ผู้สมัครที่มาพร้อมทีมงานครบชุด 19 ตำแหน่ง ได้แก่ ทีมงานของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ กับนายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 

ส่วนทีม พอลลีน งามพริ้ง ส่ง 18 ตำแหน่ง ขาดกรรมการกลาง 1 ตำแหน่ง 

“พอลลีน” พยุริน งามพริ้ง อดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์

ขณะที่ทีมของ นายวรงค์ ทิวทัศน์ ไม่ครบ 19 คน เนื่องจากต้องการเว้นตำแหน่งเอาไว้ให้ตัวแทนของแต่ละลีกได้ส่งคนมาร่วมบริหารลีกละ 1 คน

ด้าน นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ และนายคมกฤช นภาลัย มาสมัครแบบคนเดียวไม่มีทีมงาน

ผู้แสดงความประสงค์ส่งเอกสารการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกสมาคม จำนวน 6 ราย
- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม จำนวน 18 ราย 
- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง กรรมการกลาง จำนวน 47 ราย (รวมกรรมการกลางสำหรับ สตรี 5 ราย) 
 
- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จำนวน 1 ราย 
- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จำนวน 2 ราย 
- สมัครรับเลือกตั้ง  ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จำนวน 11 ราย 

- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย 
- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย 
- สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ จำนวน 3 ราย

นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ อดีตนักฟุตบอลและโค้ช

โดย รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และ สำนักเลขาธิการ จะแจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับ สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  จะประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 19 คน โดยจะต้องมีสตรีอย่างน้อย 1 คน มีตำแหน่งเป็นกรรมการกลางอยู่ในสภากรรมการ 

นายคมกฤช นภาลัย ผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลไทยมาเกือบ 30 ปี

สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

- นายกสมาคมฯ 1 คน
- อุปนายกสมาคม 5 คน 
- กรรมการกลาง 13 คน

บทสรุปผู้สมัครชิงนายก ส.ฟุตบอลไทย 6 คน รู้เรื่อง 8 ก.พ.67