posttoday

คลัง เตรียมเสนอ ครม.ออกมาตรการสินเชื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง

15 พฤษภาคม 2567

เผ่าภูมิ รมช.คลัง เผยเตรียมเสนอครม.พิจารณามาตรการสินเชื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง สนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก หวังดันให้ไทยเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง กล่าวว่า เร็วๆนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณามาตรการสินเชื่อ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง และมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 

 

“เรากำลังจะเสนอครม.เร็วนี้ๆ เตรียมจะออกมาตรการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก เพื่อดันให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค ส่วนรายละเอียดต้องรอให้ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ก่อน” นายเผ่าภูมิ กล่าว

 

พร้อมกันนี้ นายเผ่าภูมิ กล่าวถึงมอบนโยบายสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) หลังจากรับตำแหน่ง รมช. ว่า สศค.ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ เป็นมันสมองของประเทศ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมนรรับว่า ประเมินเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะต้องพัฒนาโมเดล และบุคคลกรที่ดีต่อไป

 

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายหลัก อาทิ  ต้องมีการคิดนอกกรอบ เป็นหน่วยงานรู้จักปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย นโยบายที่เคยทันสมัยในอดีตอาจจะไม่ทันสมัยในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับตัวในเชิงนโยบาย ต้องเป็นมันสมองที่เชื่อมโยงกับประชาชน กับความกินดีอยู่ดีของประชาชน ไม่เป็นหน่วยงานที่อยู่บนหอคอยงาช้าง ต้องลงพื้นที่สัมผัสความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนด้วย และ สศค. ต้องเป็นมันสมองที่มีความสมดุลในหลักวิชาการ กับความเป็นจริงในสังคม ไม่กำหนดนโยบายโดยใช้หลักวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยไม่อิงกับความเป็นจริง

 

สำหรับ กองนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จะต้องอุดช่องว่างทางการเงิน ทำในสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ไม่อยากทำและรับความเสี่ยงได้จำกัด รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชน เรื่องนี้ต้องให้น้ำหนักมากกว่าต้นทุนในการเข้าถึงสินเชื่อ ในส่วนการเงินภาคประชาชนนั้น ได้ให้ความสำคัญกับพิโกไฟแนนซ์ เพราะเป็นกลไกที่แข่งขันกับเจ้าหนี้นอกระบบได้เป็นอย่างดี ซึ่งพยายามดึงเจ้าหนี้นอกระบบมาเป็นพิโกไฟแนนซ์ และถือเป็นกลไกให้กับประชาชนรายเล็กสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 

 ส่วนประเด็นเรื่องธนาคารไรสาขา (Virtual Bank) ซึ่งเป็นหน้าที่กำกับดูแลธนาคารไร้สาขาเป็นหน้าที่ของ ธปท. แต่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศไปแล้ว ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดจำนวนราย แต่มีการกำหนดเงื่อนไขการดำเนินงานนั้น ได้สั่งการไปว่า สศค. ต้องยืนในหลักการนี้ ไม่ควรมีการจำกัดจำนวนราย โดยใช้ความสามารถในการกำกับเป็นที่ตั้ง

 

 “ประกาศของกระทรวงการคลังก็ชัดเจนว่าไม่ได้มีการจำกัดจำนวน เราดูตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศไม่ควรตั้งเป้าไว้ก่อนว่าจะเอากี่ราย  ข่าวที่ออกไปว่าจะมีการให้ใบอนุญาตเพียง 3 ราย แต่ควรดูที่ความเหมาะสม ศักยภาพของคนขอใบอนุญาตมากกว่า ซึ่งได้ให้นโยบายกับ สศค. ไปว่าจะต้องยืนในหลักการนี้” นายเผ่าภูมิ กล่าว

 

ขณะที่ กองภาษี เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษี ใน 3 ประเด็นหลัก คือ อัตราภาษี ฐานภาษี และการขยายเศรษฐกิจให้เติบโต เพื่อนำไปสู่การจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่เปราะบางและภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงทรงตัว ควรให้ความสำคัญกับการขยายฐานภาษีและการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าการที่จะไปโฟกัสเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษี และได้มอบนโยบายให้กองการออม โดยขอให้ให้ความสำคัญเรื่องสภาวะของคนไทยที่แก่และจน ไม่มีเงินออม ซึ่งปัจจุบันเราใช้กลไกการออมภาคสมัครใจ แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม ส่วนที่เป็นการออมภาคบังคับที่ให้เอกชนร่วมจ่ายก็กระทบกระเทือนเศรษฐกิจ ดังนั้นกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการการออมโดยการสร้างแรงจูงใจที่เตรียมจะออกมาในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งยืนยันว่าจะมีความตื่นเต้นกว่าระบบการออมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่เชิงกลไกการออม แต่เป็นเรื่องในเชิงนโยบาp