'เอไอเอส'รวบความถี่1800หนุนลดต้นทุน

  • วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 07:32 น.

'เอไอเอส'รวบความถี่1800หนุนลดต้นทุน

กสทช.มอบใบอนุญาต เอไอเอส เผยยึดความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ รวม 20 เมกะเฮิรตซ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และเพิ่มการอนุญาตบริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 1835-1840 เมกะเฮิรตซ์ ในราคาประมูลสูงสุด 12,511 ล้านบาท โดยนำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 6,693.385 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมด้วยหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ วงเงิน 6,693.385 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการประมูล เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา   สำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และเพิ่มการอนุญาตบริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ของบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 24 ก.ย. 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย. 2576 พร้อมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้มีการจัดการประมูลไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ กลับมาที่ กสทช. เพื่อนำมาประมูลใหม่พร้อมกัน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า การประมูลครั้งล่าสุดทำให้เอไอเอสถือครองคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ทั้งสิ้น 20 เมกะเฮิรตซ์ จะทำให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพการใช้งานดาต้าดีขึ้น 30% โดยในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561 เอไอเอสจะเปิดให้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเอไอเอสมีคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์ รองรับลูกค้าได้ 40 ล้านราย เมื่อมีคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 20 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อถือครองความถี่มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการลงทุนรวมลดลง โดยในปี 2561 บริษัทลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอีก 2-2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยี  5 จี ในอนาคต

บรรยายภาพ - รับมอบคลื่น : พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ขวา) มอบใบอนุญาตในการใช้งานคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ มูลค่า 1.25 หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (เอดับบลิวเอ็น) ณ สำนักงาน กสทช.

ข่าวอื่นๆ