ปูนซิเมนต์ไทยซื้อกิจการเซรามิกในอินโดฯ

วันที่ 29 เม.ย. 2554 เวลา 15:27 น.
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ซื้อหุ้นธุรกิจเซรามิกและจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียสำเร็จ ครองผู้นำด้านกำลังการผลิตระดับโลก

นายเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCC)  เปิดเผยว่า  บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น รวมเรียกกลุ่ม SCG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้น 100% ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขกับผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินธุกิจเซรามิกและจัดจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซื้อหุ้นบริษัท PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk หรือ (KIA) จำนวน 7,875 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 93.47% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2554  ส่งผลให้กลุ่ม SCG มีกำลังการผลิตเซรามิกรวมทั้งสิ้น 149 ล้านตารางเมตร ทำให้ SCG คงความเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านกำลังการผลิตระดับโลกและทำให้กำลังการผลิตเซรามิกของ SCG ในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น 31 ล้านตารางเมตรจากกำลังการผลิต 4 ล้านตารางเมตรในปัจจุบัน

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ซื้อหุ้นบริษัท PT Kokoh IntiArebama Tbk ( KOKOH) จำนวน 690 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น70.35% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2554 ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายที่มีเครือข่ายร้านค้าอยู่ทั่วประเทศโดยเน้นจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและในอนาคต SCG คาดว่าจะมีโอกาสใช้ความได้เปรียบเหล่านี้สำหรับการขยายช่องทางการขายสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ SCG ในประเทศอินโดนีเซียได้

การเปิดเผยโครงการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบของ Capital Market andFinancial Institutions Supervisory Agency of Indonesia (BAPEPAM-LK) และเป็นไปตามเงื่อนไขของ CSPA โดยการโอนหุ้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่เงื่อนไขต่างๆ ใน CSPA ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว และราคาหุ้นที่จะซื้อขายจะถูกกำหนด ณ วันโอนหุ้น คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน