สรรพสามิตจับใหญ่บุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี

วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 19:24 น.
สรรพสามิตจับใหญ่บุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี
กรมสรรพสามิตปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีคิดเป็นเงินค่าปรับ 29.4 ล้านบาท

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมได้จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาสูบที่หนีภาษี จำนวน 35,000 ซอง บรรจุกล่องกระดาษเก็บในห้องพักอพาร์ทเมนท์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นค่าปรับ มูลค่า 29,400,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นภาษีมูลค่า 1,960,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยข้อกล่าวหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว” นายพชร กล่าว

นายพชร กล่าวว่า กรมได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

บทความแนะนำ