ชาวไร่ยาสูบทวงคลังยกเลิกภาษีบุหรี่ 40% โวยรัฐเลือกปฏิบัติ

วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 12:24 น.
ชาวไร่ยาสูบทวงคลังยกเลิกภาษีบุหรี่ 40% โวยรัฐเลือกปฏิบัติ
ภาคียาสูบนำชาวไร่บุกกระทรวงการคลัง ทวงถามความคืบหน้ายกเลิกภาษีบุหรี่ 40% โวยรัฐเลือกปฏิบัติลดแต่ภาษียาเส้น

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการทางภาษีสรรพสามิต โดยลดการเก็บภาษีสรรพสามิตยาเส้นให้กับชาวไร่หรือโรงงานขนาดเล็ก รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขให้ชาวไร่ยาเส้นได้รับการยกเว้นภาษี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรจากการขึ้นภาษียาเส้นเมื่อต้นปีนั้น

นายสุธี ชวชาติ นายกสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกยาสูบ จ. ลำปาง และตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศ นำตัวแทนชาวไร่ยาสูบ มาที่หน้ากระทรวงการคลัง เพื่อทวงถามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เนื่องจากชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศรวมกว่า 4 หมื่นคนก็ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของคลัง ที่ขึ้นภาษียาสูบทุกๆ ปี

ดังนั้น ชาวไร่จึงต้องทำหนังสือร้องเรียนและขอเข้าพบหลายกระทรวงเพื่อวอนให้รัฐบาลช่วย แต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆ ในขณะที่ชาวไร่ยาเส้นซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้นภาษีเหมือนกันได้รับความช่วยเหลือโดยรัฐบาลจะช่วยปรับลดภาษีลงไปให้ ซึ่งรัฐบาลก็น่าจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบโดยการยกเลิกภาษี 40% ไปพร้อมกันได้เลยในคราวเดียวกัน

ด้านนายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลเน้นว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต้องมีความเสมอภาคเป็นธรรม แต่กลับเลือกปฏิบัติ ไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบเลย พวกเรารู้สึกผิดหวังมาก ชาวไร่ยาสูบโดนลดโควตาสองปีซ้อน จนจะอดตายกันอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือโดยการลดภาษีให้เลย พวกเราอยากขอให้ รมช. คลัง และ ครม. เห็นใจชาวไร่ยาสูบบ้างและพิจารณามาตรการภาษีบุหรี่ โดยยกเลิกการเก็บภาษี 40% และหาอัตราภาษีที่เหมาะสมที่ทำให้ทุกคนในอุตสาหกรรมอยู่ได้

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรชาวไร่จะเดินทางไปพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อสอบถามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบเรื่องการปลูกพืชทดแทน