‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ สาขาวังน้อย ต้นแบบ ‘อยุธยาโมเดล’ แผนป้องกัน-ควบคุมโควิด-19

วันที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 12:19 น.
‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ สาขาวังน้อย ต้นแบบ ‘อยุธยาโมเดล’ แผนป้องกัน-ควบคุมโควิด-19
แฟลช เอ็กซ์เพรส สาขาวังน้อย รับเลือกเป็น 1 ใน 10 บริษัทต้นแบบ “อยุธยาโมเดล” ที่มีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานจัดการป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 ด้วยมาตรการ Bubble and Seal 

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Group Partner กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) เปิดเผยว่า บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทยขนส่งเอกชนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ยูนิคอร์นระดับสากล โดยศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 สถานประกอบกิจการที่ดีเยี่ยมจากสถานประกอบการทั้งหมด 2,700 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีส่วนร่วมการพัฒนาจัดการป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 จากโครงการ  “อยุธยาโมเดล” สถานประกอบกิจการต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในสถานประกอบกิจการ 

โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ทำแผนที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างโรงงานต้นแบบ ที่มีการควบคุมโรคป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อที่จะสร้าง SOP (Standard Operation Procedure) ขึ้นมา และคาดหวังให้สถานประกอบการทั้งหมดภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำไปเป็นตัวอย่าง ตลอดจนจะได้เป็นแนวทางที่จังหวัดอื่นๆได้นำไปใช้ต่อได้

สำหรับการบริหารจัดการป้องกัน และควบคุมโรคCovid-19 ในรูปแบบ Bubble and Seal   ภายในศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย ที่ทางแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ดำเนินการพัฒนาจนได้รับเลือกเป็นบริษัทฯต้นแบบในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการด้านพนักงาน ที่ให้พนักงานทุกคนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ และก่อนเข้าพื้นที่ต้องสวมหน้ากาก สวมถุงมือ   พกน้ำดื่มส่วนตัว 

พร้อมทั้งกำหนดจุดระยะห่างเพื่อลดความแออัดในขณะปฎิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้ปะปนกัน เช่นเดียวกับบริเวณที่พักผ่อน  พักรับประทานอาหารที่มีการเว้นระยะห่างมีที่กั้น และกำหนดที่นั่งอย่างชัดเจนแต่ละคน อีกทั้งมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกช่วงพักเปลี่ยนกะทำงาน และมีจุดแอลกอฮอล์ให้สำหรับล้างมือทั่วคลังสินค้า 

นอกจากนี้พื้นที่ภายในศูนย์มีการจัดการเรื่องการถ่ายเทของอากาศภายในโดยกำหนดจุดพัดลมในทิศทางเดียวกัน และมีการแยกประเภทของขยะให้ชัดเจนโดยเฉพาะขยะที่ติดเชื้อ ในส่วนรถขนส่งพัสดุมีการบริหารจัดการรถที่เข้ามาในพื้นที่ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถทุกคนทุกคันก่อนเข้ามาภายในศูนย์ พร้อมทั้งต้องมีใบยืนยันผลการตรวจก่อนเข้ามาในศูนย์กระจายพัสดุอีกด้วย

ขณะเดียวกัน แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังได้นำมาตรฐานการเป็นโรงงานต้นแบบ “อยุธยาโมเดล” ดังกล่าวไปใช้ในสาขาอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยคำนึงว่าพัสดุทุกชิ้นที่ส่งโดยบริษัทฯจะมีความปลออดภัยในด้านสุขอนามัยอย่างแน่นอน