การค้าชายแดนปี’64 มีลุ้นเติบโต 4.3% 

วันที่ 20 ก.พ. 2564 เวลา 14:33 น.
การค้าชายแดนปี’64 มีลุ้นเติบโต 4.3% 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองปี64 ค้าชายแดนยังเป็นบวกตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่เตรียมตัวฟื้นหลังโควิดคลี่คลาย เริ่มขยายเส้นทางการค้าข้ามแดนไป 3 ประเทศใหม่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลวิเคราะห์ ระบุว่าแม้จะยังมีปัญหาโควิด-19 ค้างคาอยู่ แต่การค้าชายแดนปี 2564 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่น่าจะเข้าสู่เส้นทางฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในระยะต่อไปการส่งออกสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่ 3 (จีน เวียดนามและสิงคโปร์) จะกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ต่อจากนี้ 

โดยเฉพาะสินค้าดาวรุ่งอย่างเทคโนโลยี IT ยางพาราและผลไม้ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก มีส่วนทำให้การส่งออกชายแดนและผ่านแดนในภาพรวมกลับมาเติบโตได้ที่ร้อยละ 4.3 (กรอบประมาณการร้อยละ 3.3-5.5) มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มเป็น 799,195 ล้านบาท (กรอบประมาณการที่ 791,602-808,461 ล้านบาท)

นอกจากนี้ โครงสร้างการผลิตและส่งออกในปัจจุบันของไทยไม่เอื้อให้การส่งออกสินค้าเดิมๆ ผ่านชายแดนไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงนัก ขณะที่สินค้าที่เป็นดาวรุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มสูงอย่างเทคโนโลยี IT ที่อยู่ในกระแสความต้องการของตลาดโลกกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการค้าชายแดนของไทยนับจากนี้  ก็ยังเป็นโจทย์สำคัญว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าที่พึ่งพานักลงทุนต่างชาติสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

รวมทั้งการยกระดับการผลิตขึ้นไปอีกขั้น จนสร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าไทยเหนือคู่แข่งชาติอื่นๆ ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน