แม็คโคร มุ่งปลอดภัยเดลิเวอรี่ รับมือจัดส่งสินค้าฝ่าโควิดระลอกใหม่

วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 16:05 น.
แม็คโคร มุ่งปลอดภัยเดลิเวอรี่ รับมือจัดส่งสินค้าฝ่าโควิดระลอกใหม่
สยามแม็คโคร ติวหนักพนักงานเดลิเวอรี่ เข้มสุด 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ ย้ำผู้ใช้บริการมั่นใจความปลอดภัยตลอดกระบวนการโลจิสติกส์

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น ทำให้ปริมาณผู้ใช้บริการเดลิเวอรี่ ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดย แม็คโครได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมการบริการตลอดกระบวนการ ทั้งพนักงาน รถขนส่ง และอุปกรณ์ ผ่าน 3 มาตรการหลัก พร้อมทั้งวางมาตรการเสริม สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและลูกค้าผู้รับสินค้า ที่ใช้บริการ "คุณสั่ง เราส่ง" ผ่าน www.makroclick.com”

“แม็คโครให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมถึงบริการเดลิเวอรี่ ภายใต้แนวทางปฏิบัติ ของกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน” นางศิริพร กล่าว

สำหรับ 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย 1.มาตรการด้านพนักงาน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ, ล้างมือก่อนเข้าทำงาน, ใส่หมวกคลุมผม เฟซชิลด์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยางลดการปนเปื้อน, ขออนุญาตลูกค้าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนและหลัง การเซ็นรับสินค้า 2.มาตรการด้านรถขนส่ง ทำความสะอาดห้องโดยสารและรอบคันรถ, ทำความสะอาดล้อรถ, ทำความสะอาดภายในตู้และกล่องบรรจุสินค้า 3.มาตรการด้านอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์จัดส่งสินค้าด้วยเจลแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง, ตรวจสอบคุณภาพด้านความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากมาตรการเพื่อความปลอดภัยในด้านการบริการเดลิเวอรี่แล้ว แต่ละสาขาของแม็คโคร ศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ ยังคงระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างสูงสุด ดังนั้นลูกค้า และ ประชาชน มั่นใจในแม็คโคร ได้ถึงการเป็นแหล่งรวมอาหารสดปลอดภัยเพื่อคนไทย