ส.อ.ท.ตั้งการ์ดรับมือโควิด โอดสูญวันละพันล้าน จี้รัฐเร่งแก้แรงงานเถื่อน

วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 15:30 น.
ส.อ.ท.ตั้งการ์ดรับมือโควิด โอดสูญวันละพันล้าน จี้รัฐเร่งแก้แรงงานเถื่อน
ส.อ.ท.ออกไกด์ไลน์ แจก 8 อุตสาหกรรมสกัดโควิด การันตีไม่มีแรงงานผิดกฏหมายในโรงงาน 6 พันแห่ง ชี้ล็อคดาวน์สมุทรสาครเสียหายวันละ 1,000 ล้านบาท

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ประชาชน และอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยได้จัดทำคู่มือป้องกันการระบาดโควิด-19 สำหรับ 8 ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครเกิดจากความหละหลวมของมาตรการรัฐบาล ซึ่งมองว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ทางรัฐบาลต้องหยุดขบวนการลักลอบนำแรงงานเข้าประเทศผิดกฎหมาย เพราะจะสร้างความเสียหาย ในเบื้องต้นประเมินความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อวันโดยยืนยันว่า โรงงานที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครกว่า 6,000 แห่ง ไม่มีการใช้แรงงานนอกระบบ เนื่องจากโรงงานทั้งหมดเป็นนิติบุคคล สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนิติบุคคล เช่น สิทธิลดหย่อนจากประกันสังคม ซึ่งหากใช้แรงงานนอกระบบและหากตรวจพบ มีบทลงโทษปรับ 200,000 บาทต่อคน

นอกจากนี้ต้องการให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบและหาเชื้อโควิด-19 ของแรงงานนอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในตลาดสด รวมไปถึงแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด 

ด้านนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการป้องกันการระบาดโควิด-19 ภายใต้ส.อ.ท.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันโควิด-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยอิงหลักการของ The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ International Labour Organization (ILO) ซึ่งมีมาตรการขั้นพื้นฐานในการป้องกันการติดเชื้อแบบดั้งเดิม และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

รวมทั้งมุ่งเน้นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค ได้แก่ มาตรการสาธารณสุข การส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคล การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การเว้นระยะห่างทางสังคม อาทิ การจัดการเชิงพื้นที่ การเหลื่อมเวลาทำงาน และการจัดระบบ Work From Home เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถนำแนวทางปฏิบัติพื้นฐานไปปรับใช้ได้ทันที

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานจำนวนทั้งสิ้น 6,082 โรงงาน มีจำนวนสมาชิกในสมุทรสาคร 148 ราย เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สังกัดจังหวัด 50 ราย และมีจำนวนแรงงานต่างด้าว (2563) ประมาณ 233,071 คน