พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม น้ำมันลดราคาอีกลิตรละ1 บาท

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 13:57 น.
พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊ม  น้ำมันลดราคาอีกลิตรละ1 บาท
ปตท.-บางจากฯ ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 1 บาทต่อลิตร โดยราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงดังนี้ เบนซิน95 อยู่ที่ 33.66 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 26.25 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 25.98 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 23.24 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 18.89 บาทต่อลิตร ดีเซล - B20 อยู่ที่ 23.49 บาทต่อลิตร ดีเซล - B10 อยู่ที่ 24.49 บาทต่อลิตร ดีเซล 26.49 บาทต่อลิตร ดีเซล พรีเมี่ยม 30.34 บาทต่อลิตาร (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)