'อรรถพล' คว้าเก้าอี้ ซีอีโอคนใหม่ปตท. มติบอร์ดเป็นเอกฉันท์

วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 16:56 น.
'อรรถพล' คว้าเก้าอี้ ซีอีโอคนใหม่ปตท. มติบอร์ดเป็นเอกฉันท์
บอร์ดปตท.ไฟเขียว เลือก "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" เป็นซีอีโอคนที่ 10 ของปตท. ได้คะแนนเป็นเอกฉันท์ เหตุผลเป็นคนมีความสามารถ นับเป็นลูกหม้อปตท.ที่อยู่มานานกว่า 30 ปี

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็น ผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนต่อไป แทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่กรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์ โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ จะเริ่มปฏิบัติงานบริหารการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นซีอีโอคนที่10 ของบริษัท ปตท.

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายอรรถพลฯ ตามกฎหมายแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเป็นเอกฉันท์

อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  เพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาซีอีโอ ที่มีนายดอน วสันตพฤกษ์ เป็นประธาน พิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนให้ นายอรรถพล เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ โดยเฉพาะเป็นลูกหม้อปตท. ที่ทำงานในองค์กรนี้มานานกว่า 30 ปี ผ่านงานมาแล้วมากกว่า 17 ตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งล่าสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. ทำหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของกลุ่ม ปตท. ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก และกำกับดูแลบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ถึง 4 บริษัท คือ IRPC, THAIOIL, GC และ PTTOR (ควบกับตำแหน่งประธานบริษัทด้วย) ซึ่งธุรกิจขั้นปลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ปตท. ถึง 80% ของรายได้ทั้งหมด (รายได้กลุ่ม ปตท. 2.1 ล้านล้านบาทต่อปี)