ดีอี ผนึก 2 กระทรวงชวนร่วมสัมมนา “สมาร์ทซิตี้”

  • วันที่ 03 มิ.ย. 2562 เวลา 14:24 น.

ดีอี ผนึก 2 กระทรวงชวนร่วมสัมมนา “สมาร์ทซิตี้”

ดีอี จับมือ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน ขายไอเดียเอกชนสร้าง “สมาร์ทซิตี้”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “Conference on Smart and Sustainable Cities” ในงาน ASEAN Smart Cities Network 2019 เพื่อรับฟังข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆ

ทั้งนี้ หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้แพลตฟอร์มข้อมูลพัฒนาเมือง (City Data Platform) ประสบการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Experience and Best Practices) จากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเมืองในระดับนานาชาติ อาทิ รัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลญี่ปุ่น แกร็บ (GRAB) หัวเว่ย (Huawei) อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม GH 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ASCN-2019 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ 086-387-6554 และเว็บไซต์ smartcitythailand.or.th

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ