รับฟังคืนคลื่นเข้าโหมด5จีหวังเริ่มปี'62

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 07:49 น.
รับฟังคืนคลื่นเข้าโหมด5จีหวังเริ่มปี'62
กสทช.เปิดประชาพิจารณ์คืนคลื่นความถี่คาดเริ่มปี 2562 ด้าน อสมท ชงบอร์ดพิจารณาความคุ้มค่าคืนคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2561 สำนักงาน กสทช.ได้เปิด รับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีคลื่นความถี่เพียงพอสำหรับการเป็นพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาง กสทช.จะตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเพื่อพิจารณาว่าคลื่นใดไม่ได้ใช้ประโยชน์ คลื่นใดใช้ไม่คุ้มค่า หรือจะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่า และมีมหาวิทยาลัยของรัฐเข้ามาศึกษาว่าควรเป็นคลื่นใด และเมื่อการดำเนินออกประกาศเป็นไปตามขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้นปี 2562 จะเริ่มเรียกคืนคลื่นได้ ถ้าไม่มีข้อขัดแย้งอะไรภายใน 200 กว่าวันก็ดำเนินการเรียกคืนเสร็จ ภายในปีหน้านี้ก็คงชัดว่าจะมีการคืนคลื่นใดบ้าง แต่ในระยะแรกนี้คงดำเนินการ 1-2 คลื่นก่อน ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามโรดแมปที่สำนักงาน กสทช.ต้องเตรียมความพร้อมให้ไทยเข้าสู่ 5จี

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท กล่าวว่า เบื้องต้นมีส่วนของคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่ กสทช.ประสานที่จะเรียกคืน ซึ่ง อสมท ยินดีสนับสนุนการนำคลื่นความถี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะ แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็ต้องเข้าใจถึงบริบทของเทคโนโลยี และมิติของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงด้วย โดยจะนำผลจากการรับฟังความ คิดเห็นนี้ไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทต่อไป ปัจจุบันบริษัท อสมท ถือคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ทั้งหมด 144 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่วิทยุอยู่ 62 สถานีทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต