กทพ.เร่งแก้ปัญหาอีซี่พาส

  • วันที่ 10 ก.ย. 2553 เวลา 17:12 น.

การทางพิเศษฯ หารือร่วมทุกฝ่าย แก้ไขปัญหาอีซี่พาส

พ.ท.ทวีสิน  รักกตัญญู  ผู้ว่าการ การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย  ( กทพ.) เปิดเผยว่า  กทพ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาของการใช้บริการ Easy Pass เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงช่อง Easy Pass ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการจราจร ได้แก่ ด่านฯ ยมราช พิจารณาปรับลดช่อง Easy Pass ลงจาก 2 ช่องทาง เหลือ 1 ช่องทางเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้ใช้บริการ Easy Pass เพิ่มขึ้น และด่านฯ หัวลำโพง เปลี่ยนช่อง Easy Pass จากช่องที่ 3 เป็นช่องที่ 4

ทั้งนี้ กทพ. จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป สำหรับการที่มีผู้ที่ไม่ใช้บัตร Easy Pass ไปเข้าช่อง Easy Pass นั้น ขณะนี้ กทพ. และ BECL จะดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่อง Easy Pass ก่อนเข้าด่านเพิ่มเติมทุกด่าน หากกรณีผู้ใช้บริการที่ไม่มีบัตร Easy Pass แต่ไปเข้าช่อง Easy Pass จะต้องชำระค่าผ่านทางที่อาคารด่านซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวก จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการเข้าช่องทางให้ถูกต้อง โดยช่อง Easy Pass ที่พื้นจะมีสัญลักษณ์ลูกศรก้างปลาสีฟ้า และมีสัญลักษณ์ Easy Pass เหนือหลังคาช่องทาง นอกจากนี้ กทพ. อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มจุดเติมเงินสำรองผ่านทางที่ธนาคารและร้านสะดวกซื้อ โดยได้ติดต่อธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย และร้านสะดวกซื้อ 7-eleven คาดว่จะทยอยเปิดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass จำนวน 180,000 คัน ซึ่ง กทพ. และสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษที่สนใจจะใช้บริการบัตร Easy Pass นั้น กทพ. ขอแนะนำจุดติดตั้งบัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านบัตร Easy Pass  เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในขณะใช้งานขอให้ติดบัตรตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ สำหรับที่ติดฟิล์มที่มีสารปรอท จะต้องกรีดฟิล์มบริเวณกระจกหน้ารถขนาดเท่ากับบัตร Easy Pass ส่วนรถบางคันจะมีช่วงฟิล์มที่มีลักษณะเป็นรังผึ้งบริเวณกระจกหน้ารถอยู่แล้ว ก็สามารถติดบัตร Easy Pass ที่บริเวณดังกล่าวได้เลย

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ