คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

การปรับตัว SME ภาคธุรกิจส่งออก ในภาวะเงินบาทแข็ง

การปรับตัว SME ภาคธุรกิจส่งออก ในภาวะเงินบาทแข็ง

คอลัมน์ จับทิศธุรกิจเอสเอ็มอี

วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.

ควันหลง...ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงเทพฯได้อะไรบ้าง

ควันหลง...ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงเทพฯได้อะไรบ้าง

คอลัมน์เศรษฐกิจรอบทิศ

วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 10:15 น.

Dave Ulrich มองบทบาท HR ในยุคดิจิทัล (1)

Dave Ulrich มองบทบาท HR ในยุคดิจิทัล (1)

คอลัมน์บริหารคนบนความต่าง

วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 11:00 น.

ก่อสร้างงานเพิ่ม ต้องตกลงค่าจ้างใหม่ก่อน มิฉะนั้นผู้รับเหมาเสียสิทธิเรียกค่าจ้าง

ก่อสร้างงานเพิ่ม ต้องตกลงค่าจ้างใหม่ก่อน มิฉะนั้นผู้รับเหมาเสียสิทธิเรียกค่าจ้าง

โดย วิโรจน์ พูนสุวรรณ ที่ปรึกษากฏหมาย wirot@brslawyers.com

วันที่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 น.

สหรัฐฯตัด GSP เรื่องจิ๊บๆ...เมื่อเทียบกับบาทแข็งและผลกระทบสงครามการค้าโลก

สหรัฐฯตัด GSP เรื่องจิ๊บๆ...เมื่อเทียบกับบาทแข็งและผลกระทบสงครามการค้าโลก

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 07:00 น.