คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ม็อบฮ่องกง...ไทยต้องแสดงจุดยืน

ม็อบฮ่องกง...ไทยต้องแสดงจุดยืน

โดย  ดร.ธนิต  โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 07:00 น.

BCG โมเดล กับการปรับตัวของ SME เพื่อความยั่งยืน

BCG โมเดล กับการปรับตัวของ SME เพื่อความยั่งยืน

คอลัมน์ จับทิศธุรกิจเอสเอ็มอี

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

เกษียณอย่างสมาร์ท...มีความสุขตอนแก่ทำได้อย่างไร

เกษียณอย่างสมาร์ท...มีความสุขตอนแก่ทำได้อย่างไร

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 07 ต.ค. 2562 เวลา 07:00 น.

Digital Disruption จุดเริ่มและจุดเปลี่ยน (จบ)

Digital Disruption จุดเริ่มและจุดเปลี่ยน (จบ)

คอลัมน์ DigiTalk

วันที่ 06 ต.ค. 2562 เวลา 12:43 น.

ต่ออายุเกษียณ : มุมที่มองต่างของสิงคโปร์และมาเลเซีย

ต่ออายุเกษียณ : มุมที่มองต่างของสิงคโปร์และมาเลเซีย

คอลัมน์บริหารคนบนความต่าง

วันที่ 06 ต.ค. 2562 เวลา 10:45 น.

มาตรการชิม-ช็อป-ใช้...ตอบโจทย์เร่งฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ?

มาตรการชิม-ช็อป-ใช้...ตอบโจทย์เร่งฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ?

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 07:00 น.

Digital Disruption จุดเริ่มและจุดเปลี่ยน (1)

Digital Disruption จุดเริ่มและจุดเปลี่ยน (1)

คอลัมน์ DigiTalk

วันที่ 29 ก.ย. 2562 เวลา 10:00 น.