สถาบันโพธิคยาฯพาไหว้พระธาตุล้านนา

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 15:05 น.
สถาบันโพธิคยาฯพาไหว้พระธาตุล้านนา
โดย...สมาน สุดโต

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 นำสมาชิกและสื่อมวลชนกว่า 70 ท่าน ไปไหว้พระธาตุและวัดต่างๆ ในถิ่นล้านนา เริ่มจากภาคกลางเป็นจุดเริ่มต้นถึงถิ่นล้านนาเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-24 พ.ค. 2561

การไหว้พระธาตุและวัดต่างๆ ริเริ่มโดยกรรมการสถาบันโพธิคยา ที่มี สุภชัยวีระภุชงค์ เป็นเลขาธิการ โดยมี  อภัย จันทนจุลกะ รองประธานสถาบันโพธิคยา 980 เกษม มูลจันทน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นที่ปรึกษาและสำรวจเส้นทางตลอด

ในการนี้พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเดินทางและนำไหว้พระสวดมนต์ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย เมตตาอนุเคราะห์ ติดต่อประสานงานวัดที่ประดิษฐานพระธาตุสำคัญๆ ในภาคเหนือพร้อมทั้งเมตตาบรรยายให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาในถิ่นล้านนา เพื่อเพิ่มพูน ศรัทธา ปสาทะแก่คณะให้มากยิ่งขึ้น

ตามโปรแกรมเดิทางแสวงบุญ 5 วัน จะครอบคลุมพื้นที่ จ.สระบุรี พิษณุโลก น่านแพร่ พะเยา และลำปาง นับวัดที่จะแวะแสวงบุญได้ 12 วัด และจำนวนพระธาตุที่จะเข้าบูชา 9 แห่ง (รวมชเวดากอง จำลองที่ท่าขี้เหล็ก เมียนมา)

การจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ที่ก่อตั้งโดยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการ และกลุ่มนักธุรกิจที่ไปบรรพชาและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

พระอุปัชฌาย์ตั้งฉายามีคำนำหน้าว่าโพธิ ให้แก่ผู้อุปสมบทที่ใต้พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ปี 2550 ทุกคน บุคคลทั้งนั้นจึงเรียกว่าตระกูลโพธิ เมื่อลาสิกขาแล้วตั้งชมรมโพธิคยา 980 และพัฒนามาเป็นสถาบันตามลำดับ จุดประสงค์ของสถาบัน เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมชาวพุทธ และพระสงฆ์ โดยขับเคลื่อนการศึกษาของคณะสงฆ์ และสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามแนวแห่งพุทธธรรม จึงคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีศักยภาพไปศึกษาและฝึกอบรมที่ประเทศอินเดีย ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 30-35 รูป แต่ละรุ่นใช้เวลาศึกษาและปฏิบัติธรรมในสถานที่จริง เป็นเวลา 3 เดือน ทำติดต่อกันมา 5 รุ่น จากนั้นเปลี่ยนมาทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีตามวิถีพุทธในประเทศลุ่มน้ำโขง โดยจัดขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ซึ่งมีพระสงฆ์จากไทย เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว และสมาชิกชมรมโพธิคยาเข้าร่วมโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 120 รูป/คน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. สิ้นสุดวันที่ 4 มิ.ย. 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 21-24 ก.ย. 2560 ได้จัดกิจกรรมไหว้พระธาตุถิ่นอีสาน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแก่น นครพนม สกลนคร และอุดรธานี

ส่วนการไปไหว้พระธาตุและวัดต่างๆ จากภาคกลางถึงถิ่นล้านนา (บางจังหวัดนั้น) 5 วัน เริ่มวันที่ 19-24 พ.ค. 2561 นั้น สุภชัย วีระภุชงค์ เคยกล่าวว่า เมื่อเราจัดธรรมยาตราในประเทศลุ่มน้ำโขงได้ผลเป็นที่ประจักษ์แล้ว มีกรรมการเสนอว่าควรจัดทัวร์ไหว้พระธาตุในเมืองไทยด้วย ก่อนที่จะจัดธรรมยาตราลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 จึงเริ่มจัดไปอีสานเมื่อปลายปี 2560 และจัดไปล้านนา 5 วัน เริ่มวันที่ 19-24 พ.ค. 2561

งานนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกและสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ และทีวี จะเห็นได้จากผู้ร่วมเดินทางมากถึง 70 คน จัดว่าเป็นทริปแสวงบุญที่ใหญ่ทริปหนึ่ง แม้ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ก็ตาม