Merck เชื่อมั่น 'โมลนูพิราเวียร์' มีประสิทธิภาพต้าน 'โอไมครอน'

วันที่ 01 ธ.ค. 2564 เวลา 12:06 น.
Merck เชื่อมั่น 'โมลนูพิราเวียร์' มีประสิทธิภาพต้าน 'โอไมครอน'
Merck ชี้ยาเม็ดต้านโควิด 'โมลนูพิราเวียร์' มีแนวโน้มต้านโอไมครอนด้วย

Bloomberg รายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ย. บริษัท Merck & Co. กล่าวในแถลงการณ์โดยคาดว่ายาเม็ดต้านโควิด-19 โมลนูพิราเวียร์ (molnupiravir) ของบริษัทจะออกฤทธิ์ยับยั้งโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ตามกลไลการออกฤทธิ์ของยาและข้อมูลทางพันธุกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม Merck ยังไม่ได้ทำการวิจัยโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาโมลนูพิราเวียร์ที่มีต่อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แต่ก่อนหน้านี้พบว่ายาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แกมมา และมิว

ข้อมูลการศึกษาล่าสุดพบว่าโมลนูพิราเวียร์สามารถลดความเสี่ยงในการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 30% หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยกล่าวว่าลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ 50%

ทั้งนี้ Merck ยื่นขออนุมัติยาโมลนูพิราเวียร์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในเดือนต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งตณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA ลงมติด้วยคะแนนเสียง 13 ต่อ 10 อนุมัติการใช้ยาดังกล่าว และจะยื่นให้ FDA พิจารณาอนุมัติเป็นลำดับถัดไป

นอกจากนี้ โมลนูพิราเวียร์ได้รับอนุมัติจากสำนักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของสหราชอาณาจักร (MHRA) ซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่อนุมัติยาดังกล่าว

เช่นเดียวกับบริษัท Pfizer ซึ่งมั่นใจอย่างยิ่งว่ายารักษาโควิด-19 ของบริษัทมีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน

Photo by Handout / Merck & Co,Inc. / AFP