เยอรมนีจ่อบังคับบริษัทออกค่าตรวจโควิดให้พนักงานทุกสัปดาห์

วันที่ 14 เม.ย. 2564 เวลา 13:30 น.
เยอรมนีจ่อบังคับบริษัทออกค่าตรวจโควิดให้พนักงานทุกสัปดาห์
เยอรมนีจ่ออนุมัติมาตรการให้บริษัทในประเทศจัดเตรียมชุดตรวจโควิดให้แก่พนักงานทุกคนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

รอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลเยอรมนีกำลังร่างแก้ไขกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับแรงงาน โดยกำหนดให้บริษัทในประเทศต้องจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสัปดาห์ละ 2 ครั้งสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ซึ่งร่างแก้ไขดังกล่าวถูกเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีในวันที่ 13 เม.ย. เพื่ออนุมัติมาตรการต่างๆ ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศ

นอกจากนี้รัฐบาลเยอรมนียังวางแผนที่จะขยายมาตรอื่นๆ ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงกำหนดให้นายจ้างเสนอทางเลือกให้แก่พนักงานในการทำงานจากที่บ้าน

ขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศตอนนี้ทะลุ 3 ล้านคนแล้ว และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นอย่างน้อย 78,796 คน

Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP