โตเกียวเจอหิมะหลงฤดูตกกลางช่วงซากุระบาน

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 12:46 น.
โตเกียวเจอหิมะหลงฤดูตกกลางช่วงซากุระบาน
ปรากฎการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับวิกฤตที่ไม่เคยพบมาก่อน

หิมะนอกฤดูตกในโตเกียวและพื้นที่โดยรอบในวันอาทิตย์ โดยมีคำเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศว่าพื้นผิวถนนกลายเป็นน้ำแข็ง

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าในเวลานี้มวลอากาศเย็นปกคลุมภูมิภาคคันโต-โคชินรวมถึงเขตโตเกียวและจังหวัดยามานาชิและนากาโนะ อุณหภูมิก็ลดลงต่ำกว่า 1 องศาเซลเซียสในโตเกียวช่วงตอนเช้า 

ใน 24 ชั่วโมงนัจาก 6 โมงเช้าวันอาทิตย์จนถึง 6 โมงเช้าวันจันทร์ หน่วยงานคาดการณ์ปริมาณหิมะจะมีความหนาสูงสุด 20 เซนติเมตรในพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของคันโตและมีความหนา 5 เซนติเมตรในที่ราบลุ่มของภูมิภาค รวมถึงส่วนใหญ่ของเมืองหลวง

Photo by Behrouz MEHRI / AFP