เกาหลีเหนือกลัวไวรัส สั่งห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศ

วันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 09:27 น.
 เกาหลีเหนือกลัวไวรัส สั่งห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศ
เกาหลีเหนือมีคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศ ป้องกันการระบาดของไวรัสอู่ฮั่น

สำนักข่าว Kyodo รายงานว่า เกาหลีเหนือสั่งห้ามนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้าประเทศ โดยปิดทางไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางข้ามชายแดนจากประเทศจีนเข้ามาในดินแดนเกาหลีเหนือ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันหลังจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสอู่ฮั่น

คำสั่งนี้ได้รับการยืนยันจากบริษัทท่องเที่ยวเกาหลีเหรือในปักกิ่งและที่เมืองตานตง ซึ่งเป็นตะวันออกเฉียงเหนือของจีนติดกับเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ การเดินทางไปยังเกาหลีเหนือส่วนใหญ่จะต้องเดินทางจากจีน ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ

ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า คำสั่งนี้ครอบคลุมไปถึงชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่เดินทางจากจีนเพื่อไปประกอบธุรกิจในเกาหลีเหนือหรือไม่ นอกจากนี้ เกาหลีเหนือยังมีความเชื่อมโยงกับจีนอย่างเหนียวแน่น อาจส่งผลกระทบต่อการติดต่อทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเมื่อชาวตา่งชาติเดินทางไปยังเกาหลีเหนือ มีการควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับคนในท้องถิ่นอย่างเข้มงวด และนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไปพร้อมกับไกด์ตลอดเวลา 

มีรายงานว่าที่ชายแดนภาคเหนือของเกาหลีเหนือติดต่อกับประเทศจีนเปิดให้ประชาชนชาวจีนสามารถขับยานพาหนะของตัวเองไปยังเมืองเล็กๆ ที่เขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือได้ โดยชาวจีนมีอิสระที่จะเดินทางในพื้นที่นั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต