ไทยแลนด์แดนประเทศสงบ(เกือบ)รั้งท้ายอันดับโลกของปี 2019

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 12:10 น.

ไทยแลนด์แดนประเทศสงบ(เกือบ)รั้งท้ายอันดับโลกของปี 2019

ไทยรั้งท้ายอาเซียน อยู่อันดับ 116 ดัชนีประเทศสงบสุขประจำปี 2019 ลาว เวียดนาม มาเลฯ อินโดฯ แซงหน้า

สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace) ซึ่งเป็นองค์กรด้านคลังสมอง (Think Tank) ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกประจำปี 2019 (Global Peace Index 2019) โดยในปีนี้ประเทศที่ถูกจัดอันดับที่สงบสุขที่สุดในโลกคือไอซ์แลนด์ ซึ่งติดอันดับดังกล่าวมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี 2008

ส่วนนิวซีแลนด์ยังคงเป็นประเทศสงบสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก แม้จะเพิ่งเกิดเหตุก่อการร้ายกราดยิงมัสยิดสองแห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชก็ตาม

รายงานดังกล่าวเป็นการจัดอันดับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 แล้ว โดย โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณกองทัพ จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งและการก่อการร้าย รวมถึงการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรง

โดย 10 อันดับแรกในปีนี้นอกเหนือจากนิวซีแลนด์คือ โปรตุเกส ออสเตรีย เดนมาร์ก แคนาดา สิงคโปร์ สโลเวเนีย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเช็ก ตามลำดับ

ดัชนี Global Peace Index ยังได้แบ่งหมวดหมู่ประเทศที่มีความสงบสุขเป็น 5 หมวด ซึ่งสำหรับสิงคโปร์ และญี่ปุ่นนี้อยู่ในหมวดประเทศสงบสูงที่สุด ขณะที่ภูฏาน(15) มาเลเซีย(16) อินโดนีเซีย(41) เวียดนาม(57) อยู่ในหมวดประเทศที่มีความสงบสุขในระดับสูง

สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 ลดลง 3 อันดับจากปีก่อน เกือบรั้งท้ายในหมวดประเทศที่สงบปานกลาง ส่วนประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดในโลกในปีนี้คืออัฟกานิสถาน แทนที่ซีเรียซึ่งตอนนี้เลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับรองสุดท้าย

Global Peace Index 2019 : http://visionofhumanity.org/

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ