ดัชนีคอรัปชั่นไทยแย่ลง จากอันดับ 96 เป็น 99

วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 16:42 น.
ดัชนีคอรัปชั่นไทยแย่ลง จากอันดับ 96 เป็น 99
ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นโลกประจำปี 2018 "ไทย" แย่ลงอยู่อันดับ 99 ของโลกจากทั้งหมด 180 ประเทศ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้เปิดเผยดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่นในรัฐบาลทั่วโลก หรือ  (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2018 โดยสำหรับประเทศไทยนั้นปรากฏว่า ประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดอันดับลงจากปี 2017 ที่อันดับ 96 ของโลก เป็นอันดับที่ 99 ของโลก

สำหรับประเทศที่มีการจัดอันดับดัชนีคอรัปชั่นดีที่สุดในโลกคือ ประเทศเดนมาร์ก ได้ 88 คะแนน นิวซีแลนด์ในอันดับ 2 ที่ 87 คะแนน ตามด้วยฟินแลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และแคนาดา ตามลำดับ

สำหรับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนั้นพบว่า ประเทศที่มีอันดับภาพลักษณ์คอรัปชั่นดีขึ้นคือประเทศอินโดนีเซีย โดยอยู่ที่อันดับ 38 คะแนน และประเทศฟิลิปปินส์ โดยอยู่ที่อันดับ 36 คะแนน

ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นโลก ประจำปี 2018

รายงานจาก Transparency International ยังระบุอีกว่าจากดัชนีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วทั่วโลกมีคะแนนความโปร่งใสลดลง แสดงถึงความพยายามในการปราบปรามคอรัปชั่นที่ลดลงเช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศที่โน้มเอียไปทางการมีผู้นำเผด็จการอำนาจนิยม ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ค่าคอรัปชั่นสูงขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดวิกฤตด้านประชาธิปไตยด้วย

Patricia Moreira ผู้อำนวยการของ Transparency International ระบุว่า "คอรัปชั่นเป็นตัวทำลายประชาธิปไตย นำไปสู่วงจรอุบาทว์ที่บั่นทอนทำลายสถาบันประชาธิปไตย และในทางกลับกันสถาบันประชาธิปไตยที่อ่อนแอก็ไม่สามารถควบคุมการทุจริตได้เช่นกัน"

ทั้งนี้ หากเทียบข้อมูลจาก Transparency International ระหว่างปี 2014 -2018 พบว่าดัชนีคอรัปชั่นของประเทศไทยนั้น "แย่สุด" เพียงปีเดียวคือปี 2016 ได้คะแนนลดลงที่ 35 คะแนน ขณะที่ระหว่างปี 2014-2015 นั้นไทยได้คะแนนคงที่ 38 คะแนน ส่วนปี 2017 คะแนนดีขึ้นที่ 37 คะแนน

สำหรับค่าคะแนนของ CPI เริ่มตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 100 คะแนน โดย 0 คะแนน เป็นคะแนนต่ำสุดหมายถึงเกิดการคอร์รัปชันสูงสุด ส่วน 100 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดหมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยที่สุดหรือมีความโปร่งใสในการบริการสูงสุดสูงสุด (คะแนน CPI ยิ่งสูง แปลว่าการคอร์รัปชัน ยิ่งต่ำ)

นอกจากนี้ประเทศที่น่าจับตามองคือ สหรัฐฯ เนื่องจากคะแนนลดลง 4 คะแนนจากปีก่อน มาอยู่ที่ 71 คะแนนในปีนี้ อยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศปลอดคอรัปชั่นจากทั้งหมด 180 ประเทศ ส่วนประเทศรั้งท้ายการจัดอันดับในปีนี้ได้แก่ โซมาเลีย เซาท์ซูดาน และซีเรีย ทำคะแนนได้ 10,13 และ 13 คะแนนตามลำดับ