เทคโนโลยีช่วยชีวิตได้

  • วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 07:33 น.

เทคโนโลยีช่วยชีวิตได้

ในยุคไทยแลนด์4.0 การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการรักษาชีวิตคนไทย

******************************

โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ และอธิการบดี สจล.

ข่าวรถบนทางด่วนพุ่งชนรถเสียที่จอดอยู่บนไหล่ทาง จนชนคนตกลงมาเสียชีวิต และข่าวคนจมน้ำเสียชีวิตขณะขับรถในอุโมงค์ลอดทางรถไฟเข้าหมู่บ้านตัวเอง คนไทยทุกคนคงเสียใจที่ได้ยินเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก ไม่ต้องพูดถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ติดอันดับท็อปของโลกทุกปี ยิ่งใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ไม่รู้อีกกี่ชีวิต ต้องสังเวยปัญหาซ้ำซากนี้ พิสูจน์ว่าหากทำแบบเก่า ผลก็คงเป็นแบบเดิมอย่างที่เป็นอยู่

คำว่า “อุบัติเหตุ” ที่แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานว่า “เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ความบังเอิญเป็น” อาจใช้ไม่ได้กับกรณีการเสียชีวิตแบบนี้ เพราะเหตุสยองนี้เป็นเรื่องที่ “คาดการณ์ได้” และ “ป้องกันได้” การขับรถเร็วบนไหล่ทางเป็นเรื่องอันตราย เพราะไหล่ทางสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุฉุกเฉิน เช่น จอดรถเสีย หรือการให้ทางรถฉุกเฉิน หากเราใช้กันประหนึ่งเป็นช่องวิ่ง เมื่อเกิดเหตุคนป่วยหนัก ไฟไหม้ หรือความจำเป็นอื่นๆ แล้ว คงไม่มีช่องทางไหนให้รอดได้เลย

ผมยังเชื่อว่าการขับขี่รถยนต์ของคนไทย ยังมีความสุภาพและเอื้อเฟื้อ แต่ในช่วงเวลาที่รถติดแสนสาหัส อาจทำให้หลายคนหงุดหงิดเหลือทน จนต้องหาวิธีเคลื่อนไปข้างหน้าทุกวิถีทาง จึงอยากจะใช้ทุกพื้นที่

การกำกับการจราจรในยุครถมหาติดนี้ ยอมรับว่ายากยิ่ง การใช้ช่องไหล่ทางอาจทำได้ในชั่วโมงเร่งด่วน แต่ไม่ควรทำตลอดแนว ควรมีระยะปลอดภัย เพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่หากยังใช้ตำรวจคอยโบกให้สัญญาณคงไม่ดี เพราะทั้งอันตราย และไม่เกิดประสิทธิภาพ ควรใช้เทคโนโลยีทดแทน ซึ่งระบบกล้องอัจฉริยะที่มีใช้บนทางด่วน และดอนเมืองโทลล์เวย์ สามารถใช้บริหารจราจรได้จริง ทั้งกล้องอัจฉริยะยังสามารถระบุรถที่วิ่งตามไหล่ทาง และแสดงการเตือนด้วยป้ายแอลอีดีข้างทางได้ทันที ก่อนจะเกิดอันตราย

ยิ่งระบบคอมพิวเตอร์เอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์ ยังสามารถใช้ในการเปิด-ปิดช่องทางให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลาได้ทันที เรื่องความสูญเสียจึงป้องกันได้ด้วยการให้เทคโนโลยี

ขณะที่เรื่องเครื่องสูบน้ำเสียน้ำท่วมอุโมงค์ จนคนจมน้ำเสียชีวิต ปัจจุบันมีตัวเซ็นเซอร์ใช้ติดเครื่องสูบน้ำ เมื่อระบบขัดข้องก็ส่งสัญญาณปิดทางเข้าออกทันที ไม่ต้องใช้คน ทำได้ง่ายปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง (กว่าใช้คน)

วันนี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการรักษาชีวิตคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

*************************

ภาพ Sarunyu Yamsuntra

ข่าวอื่นๆ