หน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

วันที่ 01 พ.ค. 2563 เวลา 10:09 น.
หน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส
หน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง พระราชินี เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส เผยทั้งสองพระองค์ทรงรับเป็นพระราชกิจสำคัญ ดูแลบรรเทาทุกข์ประชาชนช่วงโควิด-19

หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พ.ค.2563 พร้อมระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

หนึ่งในพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน่วยงานในพระองค์นำมาเผยแพร่ ขณะสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จากนั้นทรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทอดพระเนตรฝีพระหัตถ์การตัดเย็บ

ที่มา https://www.royaloffice.th/2020/05/01/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81/