กกต.พิษณุโลกรณรงค์จัดเลือกตั้งสมานฉันท์

  • วันที่ 29 พ.ค. 2554 เวลา 13:22 น.

กกต.พิษณุโลกจัดโครงการสมานฉันท์ให้ผู้สมัคร ส.ส.ลงนามเลือกตั้งตามกติกา

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก(กกต.) จัดโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์แก่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดในการเลือกตั้ง สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งให้ผู้สมัคร ส.ส.ลงนามพันธะสัญญา เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554 

ทั้งนี้มีข้อตกลงความร่วมมือ คือ 1.จะไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2. จะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 3. จะยึดมั่น และปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 4.จะไม่ใช้กลไกของรัฐ หรือทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 5. จะหาเสียงเลือกตั้งโดยสันวิธี ไม่ข่มขู่คู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ และไม่ใช่วิธีการรุนแรงในการหาเสียงเลือกตั้ง และ 6 จะยอมรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจ

นายไพฑูรย์ จันทสิงห์ ผอ.กกต.พิษณุโลก กล่าวว่า อยากให้ผู้สมัครเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของการเลือกตั้ง ส.ส.เพื่อให้ผู้สมัครไม่ถูกร้องเรียน หรือไม่ถูกใบเหลือง หรือแดง โดยข้อบังคับต่างๆที่ กกต.กำหนดนั้นผู้สมัครควรกระทำอย่างเคร่งครัด ข้อกำหนดต่างๆในการหาเสียงนั้น หาไม่แน่ใจว่ากระทำได้ก็ควรปรึกษากับ กกต.ทันที ส่วนในการหาเสียงในลักษณะต่างๆ อาทิ การเล่นเฟรชบุ๊ค ก็ให้คิดเป็นค่าอินเตอร์เน็ต การไปงานบวชหรืองานศพ ก็สามารถใส่ซองร่วมงานได้ แต่ก็พอสมควร ถ้าใส่ซองให้เจ้าภาพ 10,000บาท ขึ้นไป ก็ต้องถูกตรวจสอบอยู่แล้ว การมอบพวงหรีด ดอกไม้ ก็สามารถนำไปมอบได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสำหรับในวันนี้มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ของจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมโครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์และลงนามพันธะสัญญา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 15 คน จากผู้สมัคร 26 คน จำนวน 9 พรรคการเมือง

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ