ยอดลด! "ชลบุรี"ติดเชื้อโควิดวันนี้ 88 ราย ATKอีก 1,243 คน

วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 06:37 น.
ยอดลด! "ชลบุรี"ติดเชื้อโควิดวันนี้ 88 ราย ATKอีก 1,243 คน
ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 88 ราย ATK 1,243ราย ขอประชาชนไปรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 88 ราย ATK 1,243 ราย เสียชีวิต 0 ราย รวม 318 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,027,887 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,064 คน (อัตราป่วย 200.80 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 3 ราย (0.29 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,970,016 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,573 คน (อัตราป่วย 79.85 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 18 ราย (0.91 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 11 ราย (0.56 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 17 ราย (0.86 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 111,825 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 247,232 คน รวม 359,057 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,246 คน (อัตราป่วย 347.02 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 24 ราย (6.68 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 9 ราย (2.51 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 21 ราย (5.85 ต่อแสนประชากร)

การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์