สส.ก้าวไกลลงพื้นที่ชัยภูมิให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วม จี้รัฐเร่งฟื้นฟู

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 09:49 น.
สส.ก้าวไกลลงพื้นที่ชัยภูมิให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วม จี้รัฐเร่งฟื้นฟู
ชัยภูมิ-"ก้าวไกล"ส่ง สส.ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม พร้อมสำรวจความเสียหาย ปัญหา จี้รัฐเร่งฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง 16 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 24 กย.ที่ผ่านมา จนในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ใน 16 อำเภอ เป็นเขตพื้นที่อุทกภัยน้ำท่วม แบ่งเป็นโซนพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลเมืองชัยภูมิ 19 หมู่บ้าน 251 ตำบล40,977ครอบครัว 93,243 ราย และพื้นที่การเกษตร 129,230 ไร่ ขณะที่ 15 อำเภอมี ประชาชนเดือดร้อนทั้งหมด 180 ตำบล 1,243 หมู่บ้าน 98,721 ครอบครัว ผู้ประสบภัย 269,754 ราย พื้นที่ไร่นาเกษตรกรจำนวน 1,299, 283 ไร่ และสัตว์เลี้ยงที่เดือดด้วยอีกจำนวน 26,662 ตัว ประชากรชาวชัยภูมิทั้งหมด 1-2 ล้านกว่าคน

ล่าสุด พรรคก้าวไกลได้ส่ง น.ส.วรรณวิภา ไม้สน รองประธานกมธ.พัฒนาสังคม พรรคก้าวไกล นายสุเทพ อู่อั้นประธานกมธ.แรงงาน นายจรัส คุ้มไข่น้ำ เลขานุการ กมธ.แรงงาน นายทวีศักดิ์ ทักษิณกมธ.แรงงาน พรรคก้าวไกล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พรรคก้าวไกลสัดส่วนแรงงาน และประธานสหพันธ์แรงงานโตโยต้าประเทศไทย สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย เพื่อสำรวจความเสียหายรับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนทั้ง หมู่และเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งยังหาแนวทางการเร่งเยี่ยวยาฟื้นฟูในพื้นที่ชัยภูมิ ในวันที่ 14-15 ต.ค. ณ ม.กุดละลม ม.หนองโง้ง ม.หนองคล้า และชาวบ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีน.ส.นัฏฐิกา โล่ห์วีระ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ชัยภูมิ เขต 1 พรรคก้าวไกล พร้อมผู้นำชุมชน ทีมงาน และชาวบ้านกุดละลม ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ ให้การต้อนรับก่อนที่จะรับฟังสรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทั้งตั้งข้อสันนิษฐาน สาเหตุส่วนใหญ่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง อย่างเป็นระบบ อย่างยั่งยืนในครั้งนี้ จากนายธเนศ โลห์วีระ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และน.ส.นัฏฐิกา โล่ห์วีระ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ชัยภูมิ เขต 1 พรรคก้าวไกล

ขณะที่ทางด้านผู้นำชุมชน บ้านกุดละลมซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือข้อร้องเรียน แนวทางแก้ไขปัญหาการทับ ถม ที่ดิน ขวางคลองระบายน้ำ ทางธรรมชาติต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งและเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และจนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปัจจุบันนี้ ผ่านไปยัง น.ส.วรรณวิภา ไม้สน รองปธ.กมธ.พัฒนาสังคม พรรคก้าวไกล และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล นำไปพิจารณาช่วยหาทางแก้ไขทั้งยังช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดได้เร่งแก้ไข ปัญหานี้อย่างจริงจัง และอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านน.ส.วรรณวิภา ไม้สน รองปธ.กมธ.พัฒนาสังคม พรรคก้าวไกล เผยว่า เบื้องต้นได้รับฟังรายงานสรุปและรับทราบถึงปัญหาหลักจากชาวบ้านอย่างใกล้ชิดทั้งยังได้รับหนังสือร้องเรียน จากประชาชนในเรื่องการปล่อยให้นายทุน ทับ ถม ที่ดินขวางทางไหลของน้ำ ทั้งยังจะนำเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านดังกล่าวนี้ เข้าหารือและเสนอในสภาผู้แทนราษฎร ให้ทางรัฐบาล ช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมต่อไปอีกด้วย