คลัสเตอร์ใหม่โผล่สามพราน ดันยอด"โควิดนครปฐม"พุ่งเกือบพันราย ดับอีก 9

วันที่ 28 ก.ค. 2564 เวลา 12:02 น.
คลัสเตอร์ใหม่โผล่สามพราน ดันยอด"โควิดนครปฐม"พุ่งเกือบพันราย ดับอีก 9
นครปฐม-พบ แนวโน้มโควิดระบาดสูงขึ้น ยอดติดเชื้อล่าสุด พุ่งเกือบพันราย เสียชีวิตอีก 9 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่สามพรานป่วยแล้ว 708 ราย

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 984 ราย เป็นคนไทย 444 ราย อื่นๆ540 ราย เป็นคนในจังหวัดนครปฐม 665 ราย นอกจังหวัด 19 ราย สะสม12,232 ราย มีผู้เสียชีวิตวันนี้อีก 9 ราย รวม 135 ราย แนวโน้มการระบาดสูงขึ้น

ซึ่งมีอันดับของอำเภอ ดังนี้ อำเภอสามพราน = 708 ราย(87 + 1 cluster 621 ราย)อำเภอนครชัยศรี = 96 ราย อำเภอดอนตูม = 52 รายอำเภอเมือง = 50 รายอำเภอกำแพงแสน = 29 ราย อำเภอพุทธมณฑล = 27 รายอำเภอบางเลน = 3 รายนอกจังหวัด = 19 ราย กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม กลุ่ม การติดต่อกันภายในครอบครัวในเพื่อนร่วมงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว

ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอ จัดทำมาตรการ เน้นการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดสูง การแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มสัมผัสต่างๆ ลดการเดินทางไปยังแหล่งชุมชน สถานที่แออัด สำหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ขอให้เริ่มดำเนินการ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการติดเชื้อในลักษณะครอบครัว และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด จึงขอเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันในกิจกรรมต่างๆ