พัทยาเดินหน้าเตรียมแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 15:56 น.
พัทยาเดินหน้าเตรียมแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว
ชลบุรี- เอกชนเดินหน้าเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักทองเที่ยวแม้ททท.เล็งชลอแผนเปิด10 เมืองจากพิษโควิด อัดยับรัฐไม่เหลียวแลขอวัคซีน 9 แสนโดสได้เพียง 7 หมื่นโดส

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การประกาศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ทบทวนแผนเปิดเมือง 10 จังหวัดจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนของ Pattaya Move on ก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปด้วยไม่สามารถจะหยุดการทำแผนในการรองรับวันที่จะสามารถเปิดเมืองได้ เพราะหากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วไม่มีการเตรียมแผนการองรับทันทีเมื่อทุกอย่างดีขึ้นจะเกิดปัญหาทำให้การเปิดเมืองก็คงต้องเลื่อนออกไป ส่วนที่ตั้งเป้าหมายไว้ในวันที่ 1 ก.ย.2564 นั้น หากสุดท้ายพบว่าเมืองพัทยา-ชลบุรี ไม่สามารถเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวได้ตามกำหนด ด้วยปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิดภาคเอกชนก็คงไม่ฝืนเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว แต่แผนนี้ก็ยังคงเดินหน้าไป เพื่อรอวันที่จะมีความพร้อมในอนาคต โดยขณะนี้แผนการรองรับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในขั้นตอนการร่าง SOP หรือ Standard Operation Procedure  ในการนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี อนุมัติก่อนส่งไปยัง ททท.และ ศคบ.เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดเมืองท่องเที่ยวได้ แต่ธุรกิจและภาคเศรษฐกิจก็ควรจะเดินหน้าไปได้ การที่รัฐประกาศล็อคดาวน์ 14 วัน ตั้งแต่ 20 ก.ค.ไปจนถึงวันที่ 2 ส.ค.2564 พบว่าแม้ภาครัฐจะมีการประกาศปิดกิจการทุกอย่าง แต่ยอดผู้ติดเชื้อก็ยังไม่มีทีท่าที่จะลดลงแต่อย่างใด จึงอยากให้รัฐช่วยทบทวนคำสั่ง เพื่อให้ธุรกิจ การค้าขาย สามารถขับเคลื่อนไปได้บ้าง การประกาศล็อคดาวน์ไม่ใช่ทางแก้ “เจ็บแต่ไม่จบ” ดังนั้นภาครัฐควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วย การประกาศก็ควรจะทำควบคู่ไปกับการออกมาตรการรองรับเรื่องเศรษฐกิจไปพร้อมกับการควบคุมโรค เรื่องนี้ภาคเอกชนอยากจะเห็นความชัดเจนของการเยียวยาแบบระยะยาวทั้งแรงงานและผู้ประ กอบการ ตั้งแต่มีการล็อคดาวน์มาแล้ว 2 ครั้ง ระยะเวลากว่า 2 ปี ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด จะทำได้เพียงการประครองตัวเองมาให้อยู่รอดไปวัน ๆ จนวันนี้เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้าย

นายบุญอนันต์ กล่าวว่า นอกจากจะทำแผนเปิดเมืองแล้ว สิ่งที่ภาคเอกชนมีความต้องการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจได้คือ วัคซีนป้องกันโควิด ได้เรียกร้องมานานแสนนานแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการตอบสนอง แม้ภาคเอกชนจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ต้องนำวัคซีนไปให้พื้นที่ระบาดก่อน แต่เมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการเปิดเมือง กลับไม่มีการตอบสนองเรื่องวัคซีนที่ชัดเจนเลย เพื่อนำมาใช้ในการมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับแรงงานด้านท่องเที่ยว ก็ถือเป็นด่านหน้าเช่นกัน โดยจะเห็นได้จากที่เรียกร้องหาวัคซีนเพื่อภาคการท่องเที่ยวกว่า 900,000 โดส สุดท้ายจนถึงปัจจุบันกลับได้รับมาเพียง 70,000 โดสเท่านั้น จึงอยากให้รัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญกับเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาด้วย ที่ผ่านมาสิ่งที่รัฐประกาศหรือมีคำสั่งผู้ประกอบการและประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่เรียกร้อง “วันนี้ภาคเอกชนคงทำได้เพียงไม่ใช่เด็กดื้อแต่ก็ต้องขอดิ้นเพื่อหาทางรอด” ในทุกหนทาง