ส่องภาพ ตู่ นันทิดา นายกอบจ.สมุทรปราการแถลงนโยบาย7ด้าน

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 07:59 น.
ส่องภาพ ตู่ นันทิดา นายกอบจ.สมุทรปราการแถลงนโยบาย7ด้าน
สมุทรปราการ-ส่องภาพตู่ นันทิดาในบทบาทนายกอบจ.สมุทปราการ ในชุดข้าราชการการเมือง ระหว่างแถลงนโยบายท้องถิ่น7ด้าน

ส่องภาพ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยบายการทำงาน ระหว่างเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22ก.พ.64 โดยได้มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้าประชาชน มาให้กำลังใจกันจำนวนมาก และตู่ นันทิดาได้เข้าก้มกราบสวมกอดและหอมแก้ม มารดา ที่มาให้กำลังใจในการประชุมสภาครั้งนี้อีกด้วย

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการลุกยืนขึ้นเพื่อแถลงนโยบายการทำงานว่า มีนโยบายทั้งหมด 7 ข้อ คือ 1.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ7.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร