ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมชายแดนใต้ชมกำลังพลทำหน้าที่ดีเยี่ยม

วันที่ 04 พ.ย. 2563 เวลา 19:14 น.
ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมชายแดนใต้ชมกำลังพลทำหน้าที่ดีเยี่ยม
ปัตตานี-ผบ.ทบ.ชื่นชมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมความรุนแรงลดลงประชาชนอุ่นใจ ย้ำทุกศาสนาต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเป็นคนไทยด้วยกัน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ติดตามการปฏิบัติการ พร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พ.อ.สมคิด คมแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา มวลชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ยินดีและมีความสุขที่ได้ลงมาพบปะกำลังพลทุกคน ที่ผ่านมาได้ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยมาโดยตลอด ทุกหน่วนทำได้ดีเยี่ยม สถานการณ์ลดลง ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจ หน้าที่ของกำลังพลทุกคนคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดูแลประชาชนในทุกโอกาสทุกเรื่องที่เราสามารถทำได้ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดความเกื้อกูลกัน ไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหน ศาสนาใด แต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อมาช่วยกันมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ถือเป็นกำลังที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน อยากฝากให้ทุกคนได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะทุกภาคส่วนเสมือนจิ๊กซอว์ที่จะต้องต่อกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ได้ร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยสอบถามขอขัดข้องต่างๆ  พร้อมกล่าวขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้ร่วม สนับสนุนชี้แนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดผมสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายแวหะมะ แวนาแว ผู้นำศาสนาในพื้นที่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาพบกับผบ.ทบ.และได้พูดคุยและแสดงเจตนารมณ์ ของผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ที่ต่างมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอชื่นชมการปฏิบัติงานของกองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ผ่านมา โดยผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ทุกคนพร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐเต็มที่เพื่อช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น