หมอโคราชเจ๋งรักษาติดเชื้อโควิด-19 หายแล้ว 15 รายเหลือแค่ 4

วันที่ 06 พ.ค. 2563 เวลา 15:12 น.
หมอโคราชเจ๋งรักษาติดเชื้อโควิด-19 หายแล้ว 15 รายเหลือแค่ 4
นครราชสีมา-ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในโคราชรักษาหายแล้ว 15 ราย เหลือเพียง 4 รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ขณะที่ สสจ.จัดทีมค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการดําเนินงานผลการคัดกรองประชาชน (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค. - 6 พ.ค.2563) จำนวนทั้งหมด 93,524 คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน 849 ราย (เก่า 834 + ใหม่ 15 ราย) ไม่พบเชื้อจำนวน 826 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19  สะสมจำนวน 19 ราย รักษาหายและสามารถให้กลับบ้านแล้วจำนวน 15 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 4 ราย  (ที่ รพ.มหาราช 2, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 1 ราย)  ซึ่งมีอาการดีขึ้นทั้ง 4 ราย โดยรอผลตรวจซ้ำอักครั้งวันที่ 10 พ.ค.นี้

ด้านนพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทำการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก (Active case Findinq) โดยจะจัดประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 8 พ.ค.2563 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะสุมสำรวจรวมจำนวน 2763 ราย ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข 690 ราย, ผู้ต้องขังใหม่ทุกราย และผู้ต้องขังที่มีอาการไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจรวม 275 ราย,บุคคลที่พบปะผู้คนมากๆ รวม 277 ราย (พนักงานไปรษณีย์, คนขับรถสาธารณะ, พนักงานส่งของ, พนักงานเคาน์เตอร์, เซอร์วิส ฯลฯ)

นอกจากนั้น มีกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาต้องพิจารณารวม 1,520 ราย ได้แก่ บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัด หรือประเทศที่พบการระบาด Covid 19  /กลุ่ม Local Quarantine ,   กลุ่ม Home  Quarantine  และแรงงานต่างด้าว/ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ที่มารับบริการที่  รพ.สต. , รพช , รพม. ประกอบด้วย 1.ผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3.ผู้ป่วยโรคหัวใจ 4.ผู้ป่วยโรคไต 5.ผู้ป่วยโรควัณโรค/ผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการ ILI และPneumonia ที่ยังไม่เคยขอ CODE ตรวจโควิด-19 โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 11 พ.ค.– 15 มิ.ย.2563 นี้ และจะนำเสนอผลสรุปการดำเนินการ 22 มิ.ย.2563 ต่อไป