พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองเงียบเหงาในรอบกว่า 100 ปี

วันที่ 06 พ.ค. 2563 เวลา 10:25 น.
พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองเงียบเหงาในรอบกว่า 100 ปี
นครพนม-วัดพระธาตุพนมเงียบเหงาในรอบกว่า 100 ปี ทางวัดงดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา นักท่องเที่ยวยังมากราบไหว้องค์พระธาตุ แต่ถูกตรวจเข้มคัดกรองวัดไข้ทุกรายป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุ จ.นครพนม ที่ตั้งองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง บรรยากาศการท่องเที่ยวทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชาพบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้มีคำสั่งเข้มงวดในการเดินทางข้ามจังหวัด อีกทั้งงดจัดกิจกรรมที่จะเกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ทำให้ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร งดจัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา แต่ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้ากราบไหว้ทำบุญแบบเรียบง่าย

ทั้งนี้ ทางวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองตามประตู่เข้าออกวัด ซึ่งประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาทำบุญทุกราย จะต้องมีการลงทะเบียน ตรวจคัดกรองวัดไข้ อุณหภูมิร่างกาย ตามขั้นตอนทุกราย เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้ประกาศงดกิจกรรมเวียนเทียนในช่วงเย็นให้เป็นเพียงการถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาแทน ซึ่งถือว่าเงียบเหงาสุดในรอบกว่า 100 ปี

องค์พระธาตุพนม ถือเป็นศิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา ปกติจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาทำบุญกราบไหว้ขอพรคึกคัก ยิ่งในวันวิสาขบูชาทุกปีจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวมากราบไหว้หลายหมื่นคน แต่ปีนี้กับได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ทำให้เงียบเหงาส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ร้านค้าร้านอาหาร โรงแรมที่พักซบเซามานานเกือบ 2 เดือน