เมืองคอนตรวจสภาพจิตพบเสี่ยงฆ่าตัวตาย 2 รายจากพิษโควิด-19

วันที่ 04 พ.ค. 2563 เวลา 17:50 น.
เมืองคอนตรวจสภาพจิตพบเสี่ยงฆ่าตัวตาย 2 รายจากพิษโควิด-19
นครศรีธรรมราช-เมืองคอนตรวจคัดกรองเข้มผู้เดินทางผ่านสนามบินทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อป้องกันโควิด-19 เข้มข้น โดยเฉพาะผู้โดยสารขาเข้าต้องกักตัวที่บ้าน 14 วันพร้อมกรอกข้อมูลลงในแอฟฯเพื่อติดตามตัวง่ายขึ้น ขณะการตรวจสภาพจิตพบเสี่ยงฆ่าตัวตาย 2 ราย

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับ นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งยังมีผู้ป่วยสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ราย

นอกจากนี้ การประชุมยังได้รับทราบการดูแลด้านจิตใจช่วงการระบาดของโควิด-19 มีการประเมินสภาวะสุขภาพจิตประชาชนทั้งสิ้น 61,634 คน อยู่ในระดับปกติ 60,665 คน ระดับความเครียดสูง 433 คน พบการซึมเศร้า 113 คน มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2 คน รักษาโดยจิตแพทย์/แพทย์ 9 คน สุขภาพจิตศึกษา/ให้คำปรึกษา 12,665 คน และส่งต่อ 2 คน ทั้งนี้หากประชาชนมีความเครียดสามารถโทรปรึกษาสุขภาพจิตได้ที่สายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ การติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.-3 พ.ค. จำนวน 14,671 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้วจำนวน 14,650 ราย และอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 21 ราย ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต รายงานแล้วจำนวน 375 ราย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงมาตรการในการตรวจตัดกรองผู้ที่เดินทางเครื่องบินผ่านทางท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองทั้งขาเข้าและขาออก

สำหรับ ผู้โดยสารขาเข้าต้องทราบชื่อ นามสกุล ที่อาศัยอยู่ เพื่อส่งข้อมูลไปให้นายอำเภอ ไปประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประธานชุมชน แต่ละพื้นที่ในการติดตามว่าไปพักอยู่ที่ไหน ในลักษณะ Home Quarantine หรือกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากนครศรีธรรมราชก็ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ซึ่งจะพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นของแต่ละราย

ด้านนพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้มีการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น DDC-Care ในการติดตามตัวผู้มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 จะให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาใน จ.นครศรีธรรมราช กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในแอฟฯ ทำให้สามารถติดตามตัวได้ว่าอยู่ที่ไหน ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ และถ้ามีอาการป่วยก็สามารถแจ้งผ่านแอฟฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามนำเข้าสู่ระบบคัดกรองติดตามรักษาต่อไป