ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มอีก 4 รายล้วนอยู่ในพื้นที่บางเทา

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 11:25 น.
ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มอีก 4 รายล้วนอยู่ในพื้นที่บางเทา
ภูเก็ต-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตแจงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย พื้นที่บางเทา เป็นครูสอนศาสนา คนดูแลมัสยิด และอาชีพค้าขาย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 26 เมษายน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 206 ราย (รายใหม่ 4 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 161 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ราย) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 45 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 51 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ ทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้

- ลำดับที่ 1 รายที่ 203 หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพ ค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 161ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อ 9 เมษายน 2563 ให้ผลลบได้ถูกกักตัวที่โรงแรมครบ 14 วันแล้ว หลังจากนั้นได้มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลพบเชื้อปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน

- ลำดับที่ 2 รายที่ 204 ชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพคนดูแลมัสยิดแห่งหนึ่งในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 15 คน

- ลำดับที่ 3 รายที่ 205 ผู้ชายไทย อายุ 57 ปี อาชีพค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ เคยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 9 คน

- ลำดับที่ 4 รายที่ 206 ชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพครูสอนศาสนาในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา

สำหรับ ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ เคยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคมปัจจุบันไม่มีอาการ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 7 คน ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่พบในพื้นที่บางเทา และ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยบางรายที่พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่น่าจะมีอาการป่วยในช่วงก่อนหน้านี้และหายป่วยแล้ว แต่ยังคงตรวจพบเศษซากของเชื้ออยู่ ส่วนประเด็นที่ผู้ป่วยเคยได้รับ การตรวจหาเชื้อครั้งแรกแต่ไม่พบแล้วมาพบเชื้อในครั้งที่สองนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการ เข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 หรือผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 ถึงแม้จะตรวจไม่พบเชื้อก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด