สุราษฎร์ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ติดต่อกัน 10 วัน

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 19:39 น.
สุราษฎร์ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ติดต่อกัน 10 วัน
สุราษฎร์ธานี-ข่าวดีไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ติดต่อกัน 10 วันแล้ว ขณะที่ผู้ว่าฯ สั่งเพิ่มด่านตรวจอีก 3 จุด เพื่อดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในคําสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่2436/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 13) ให้เพิ่มจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ เพิ่มอีก 3 จุด ประกอบด้วย 1.จุดตรวจแยกหนองนิล ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ(ฝั่งขาเข้าจังหวัด)

2.จุดตรวจแยกบ้านใน ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก (ฝั่งขาเข้าจังหวัด)โดยให้จุดตรวจทั้ง 2 จุดจัดกําลังปฏิบัติหน้าที่ 3 ผลัดและ 3.จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลสินเจริญ อ.พระแสง โดยให้จัดกําลังปฏิบัติหน้าที่ 1 ผลัด (เวลา16.00- 24.00 น.) ร่วมกับจุดตรวจเดิมรวมเป็น 7 จุด เพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 10 แล้วส่วนที่รักษาหายกลับบ้าน 13 ราย ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 5 ราย และรอผลตรวจเพียง 1 ราย