ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อ 192 ราย รักษาหาย127

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 10:53 น.
ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อ 192 ราย รักษาหาย127
"ภูเก็ต"ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อนิ่งที่ 192 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 127 ราย

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) จังหวัดภูเก็ตว่า ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 19 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 192 ราย

ขณะที่ ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาหายและอนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 127 ราย อยู่ระหว่างรักษาพยาบาล 64 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 2,996 ราย โดยยังคงรักษาพยาบาล 99 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 35 ราย กลับบ้านแล้ว 2,897 ราย

ทั้งนี้ ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงขอเน้นย้ำ เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะหรือ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด