เชียงใหม่รับมือฝุ่นPM2.5 สั่ง25อำเภองดกิจกรรมที่โล่งแจ้ง

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 09:30 น.
เชียงใหม่รับมือฝุ่นPM2.5 สั่ง25อำเภองดกิจกรรมที่โล่งแจ้ง
เชียงใหม่-ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่ง25อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนรับมือค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน และจัดพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นทุกพื้นที่

ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ? 80 พรรษา? ศาลากลาง?จังหวัด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุม?ผู้เกี่ยวข้อง?ทุกฝ่ายกำชับย้ำมาตรการเชิงรุกรับมือวิกฤตหมอกควันฝุ่นละออง?ขนาด?เล็ก? PM2.5 ที่เนิ่มเกินมาตรฐาน?ในภาคเหนือขณะนี้?โดยกล่าวว่า จากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้แจ้งถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่า ช่วงเช้าจะมีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศ ประกอบกับมีลมใต้พัดเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้อากาศไม่ยกตัว ส่งผลให้มลภาวะและมีฝุ่นควันปกคลุมสะสม จนค่าระดับฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงได้ยกระดับการดำเนินการตามแผนระดับกลางตามที่ได้สั่งการไว้แล้วอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร จนถึงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ในทุกเช้า หากพื้นที่ใดมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ให้แจ้งประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด N 95 และงดเว้นการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น (safety zone) ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้ทราบ

จากที่สภาวะความกดอากาศสูง ทำให้ฝุ่นละอองในอากาศตกลงมาในช่วงกลางคืน ปกคลุมบริเวณอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และผิวจราจร ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างฝุ่นละอองลงสู่ท่อระบายน้ำในตอนเช้า พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนฉีดน้ำล้างฝุ่นละอองที่เกาะบริเวณต้นไม้ และหน้าอาคารบ้านเรือนในช่วงนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังให้ทุกอำเภอสั่งการให้ อปท.ทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมภาพกิจกรรมดังกล่าวมาให้ทราบทุกวัน เและให้ทางอำเภอรายงานให้ศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ทราบ ในเวลา 09.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางช่องทาง Line หรือโทรศัพท์ 0-5322-1470, 0-5321-5720

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต