เปิดแนวคิดดร.หนุ่มผุดหลักสูตร"รักชาติยิ่งชีพ"เสนอสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 15:52 น.
เปิดแนวคิดดร.หนุ่มผุดหลักสูตร"รักชาติยิ่งชีพ"เสนอสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
"ผมเน้นให้เข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม"ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร นักเรียนทุนสหรัฐอเมริกา ด้านวิทยาศาสตร์ เจ้าของวิชา“รักชาติยิ่งชีพ”เตรียมเสนอสภามหาวิทยาลัยม.เรศวร 20ม.ค.62

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ยังไม่ได้เปิดสอน วิชา “รักชาติยิ่งชีพ” เป็นเพียงแค่ร่างหลักสูตรเท่านั้น เพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณา วันที่ 20 มกราคม 63 วางแผน”ร่างหลักสูตร”เป็นวิชาทางเลือก” จำนวน 3 หน่วยกิต แต่ไม่มีการสอบหรือตัดเกรด ฉะนั้น การเชิญ 18 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ามาร่วมสอนและบรรยาย ก็ยังไม่เกิดขึ้น รายชื่อดังกล่าวเป็นเพียงมีผู้เสนอมาเท่านั้น ทุกอย่างยังไม่มีการคุยหรือเชิญเพราะต้องเสนอร่างวิชาทั่วไปนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ถูกระบุเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนมาสอน จริงๆ แล้ว ยังไม่เกิดขึ้น เพราะเป็นแค่”ร่างวิชา” ที่ผ่านมาก็มีคนเสนอว่า ควรเสนอชื่อ "หมอวรงค์"ร่วมสอนอีกด้วย”เพราะเป็นคนพิษณุโลก สำหรับการตั้งชื่อวิชา"รักชาติยิ่งชีพ"ก็เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ หากถ้าตั้งชื่อว่า “ศึกษาการเมืองสมัยใหม่ ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับอำนาจนิยม” ถามว่า จะมีใครสนใจไหมชื่อยาวมาก บังเอิญว่า การตั้งชื่อว่า"รักชาติยิ่งชีพ"คำนี้ถือว่า เป็นประเด็นร้อน ทำให้เรียกความสนใจไม่น้อย ข่าวแพร่สะพัด หลังจากที่ผมโพสต์ในเฟสบุกส์ส่วนตัวเมื่อวันที่ 1 มค.63 มีคนสนใจทั้งแง่ลบและแง่บวกจำนวนมาก

“วางไว้วิชานี้ เป็นหมวดวิชาทั่วไป เป็นวิชาเลือก ไม่ได้ขึ้นตรงต่อวิชาชีพ เพื่อประกอบวิชาชีพ แต่เปิดวิชานี้ เป็นความรู้รอบตัว เพื่อเข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม เสมือนว่า วิชารักชาติยิ่งชีพ เป็น การทดลองยังสถานที่ปลอดภัย คือมหาวิทยาลัย เพราะเป็นสถานที่เรียนรู้ จึงถือว่า เป็นการทดลอง ถามว่า ถ้าเปิดเวทีหรือวิชา ลักษณะนี้ ต่อบุคคลภายนอก ถามว่า จะมีความปลอดภัยไหม เมื่อถกเถียงทางการเมืองขึ้น เรื่องใหญ่แน่ๆ ฉะนั้นผมจึงขอเลือก เปิดวิชารักษ์ชาติยิ่งชีพในมหาวิทยาลัย ถือว่า ปลอดภัยที่สุด" ดร.ภาคภูมิ

ที่ผ่านมา เคยเปิดวิชา “ครีเอเทฟติ้งกิ้ง” เมื่อ 2 ปีก่อนมา แล้ว มีคนลงทะเบียนล้น จนต้องคัดเหลือห้องละ 30-40 คน นี่ก็ลักษณะคล้ายๆวิชารักษ์ชาติยิ่งชีพ คือ"เปิดวิชาสอนไม่เอาเกรด"แต่จะถาม "วิธีคิด"และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น โจทย์ถามว่า ทำไม! ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยดับหลายแห่ง ผมจึงถาม นิสิตว่า จะทำอย่างไร แจ้งซ่อม แล้ว ทำไม ช้า ถามว่า ติดขั้นตอนไหน ให้ไปวิเคราะห์ ไปดูกระบวนการและแก้ปัญหา แต่ถ้าบอกว่า ไม่ใช่หน้าที่ ก็จบกัน ไม่ต้องเรียนรู้ ปล่อยไป ถามว่า จะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นหรือเปล่า

ผมเองเรียนมาแนวทางวิทยาศาสตร์มาทั้งชีวิต จึงเอาแนวความคิดทางการเมืองทางสังคมมาสังเคราะห์ ไม่ใช่ว่า เอาคำ โวยวายของนักการเมืองหาเสียง มาเป็นเรื่องหลัก ที่ผ่านมา ผมเองก็ชอบฟังนักการเมืองหาเสียงหลายคน แต่สุดท้ายแล้ว ถามว่า ฟังนักการเมืองพูดแล้วมีอะไร ลองนั่งทบทวนดู พูดเป็นชั่วโมง มีแต่น้ำ หาแก่นสารไม่ได้เลย ฉะนั้น การเรียน รักชาติยิ่งชีพ ก็คือ วิเคราะห์กรองเนื้อหาหลักๆของนักกาเมืองที่พูดมา ให้นิสิตวิเคราะห์ดู หาเหตุผลเป็นข้อๆว่ามีอะไร นักการเมืองพูดจริง

สำหรับ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อายุ 36 ปี เป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิด ผ่านมัธยมต้นที่โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ไปเรียนต่อมัธยมต้นและปลาย โรงเรียนบดินทร์เดชา กทม. กระทั่งสอบเป็นนักเรียนทุนชีวะโอลิมปิกด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อปี 2546 สามารถเดินทางไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยคาลเท็คซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นเรียนต่อจนจบปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐ แล้วจึงกลับมาใช้ทุนโดยเลือกลงมหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ปีจนถึงปัจจุบัน กระทั่งริเริ่ม เตรียมเปิดรายวิชา”รักชาติยิ่งชีพ”กำลังเป็นประเด็นร้อนทางโซเซียล เนื่องจากวางแผนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆร่วมสอน แม้ยังไม่ถึงเวลาเปิดสอนนิสิต ม.นเรศวร แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสภาวิชาการวันที่ 20 ม.ค.นี้

บทความแนะนำ