สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่"ปักหมุดมืออาชีพ"

วันที่ 25 ต.ค. 2563 เวลา 14:16 น.
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่"ปักหมุดมืออาชีพ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่"ปักหมุดมืออาชีพ"เพื่อช่วยให้การเสาะหาและใช้บริการจากง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ซอกมุมไหนของประเทศขอเพียงมีสมาร์ทโฟน

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปดเผยว่า ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ เพราะปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพไม่ว่ารูปแบบอิสระหรือมีนายจ้างมีมากถึง 37.8 ล้านคน ปัญหาก็คือ แม้หลายคนจะทำงานมานาน บางคนอาจทำงานมาแล้ว 30-40 ปี มีทักษะฝีมือในการทำงานสูงมาก แต่ด้วยคุณวุฒิการศึกษาอาจมีแค่ระดับประถมหรือมัธยมต้นก็ทำให้เขาไม่สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้ในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานภาครัฐไปสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเขาสามารถประกออาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ มีรายได้ตรงตามความสามารถและประสบการณ์ เนื่องจากไม่มีสิ่งรับรองความสามารถหรือคุณวุฒิ ต่อมา จึงมีการจัดตั้ง ‘สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ’ ขึ้น เพื่อรับรองความสามารถของผู้ประกอบอาชีพให้มีโอกาสเติบโตตามความสามารถ โดยแต่ละสายอาชีพจะมีระดับชี้วัดทักษะตั้งแต่ระดับ 1-8 หมายความว่า ถึงจะไม่มีคุณวุฒิด้านการศึกษาสูง แต่หากมีความสามารถในการประกอบอาชีพ ทางสถาบันก็จะมอบใบประกอบคุณวุฒิวิชาชีพให้ โดยเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะเพื่อยืนยันความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพที่สถาบันได้จัดทำร่วมขึ้นกับประชาคมอาชีพหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในด้านนั้นโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ปัจจุบันคนไทยกว่า 20 ล้านคนไม่มีคุณวุฒิอื่นๆ มายืนยัน นี่จึงเป็นงานที่สถาบันลงไปทำตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อทำให้ความสามารถของเขาได้รับการยอมรับ แม้ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่คุณวุฒิวิชาชีพก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทย ทำให้เขาได้รับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเส้นทางอาชีพของเขาจะมีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปได้ เวลานี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพออกมาครอบคลุมเกือบทุกอาชีพแล้วกว่า 800 อาชีพ ดังนั้น ไม่ว่าใครเข้ามาที่สถาบัน เชื่อว่าเรารองรับเขาได้ สำหรับอาชีพที่เข้ามาเทียบมาตรฐานวิชาชีพมากๆก็มี อาชีพดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็ก ช่างเสริมสวย สตรีทฟู้ด โลจิสติกส์และไอซีที จะเห็นว่ามีความหลากหลายมากโดยสิ่งที่เรากำลังพัฒนาต่อก็คือการจัดทำแอพพลิเคชันปักหมุดมืออาชีพ หรือ Professional pinpoint

สำหรับ ที่มาของแอพลิเคชั่นว่า สืบเนื่องมาจากการที่สถาบันได้ทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นแล้ว มีผู้มาขอประเมินมาตรฐานความเป็นมืออาชีพประมาณ 170,000 คน มีผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานแล้วประมาณ 120,000 คน จึงคิดต่อยอดด้วยการพัฒนาแอพนี้ขึ้น เพื่อให้ คน 120,000 คนนี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการจากมืออาชีพให้เข้ามาค้นหาคนได้ เป็นการนำผู้ที่ต้องการหางานกับผู้ที่ต้องการหาคนไปทำงานให้มาพบกัน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพที่มีนายจ้างที่ต้องการหาคนเข้าองค์กร เช่น โลจิสติกส์ อาจต้องการทั้งงานระบบ งานส่งออกนำเข้า เหล่านี้ล้วนมีมืออาชีพที่ค้นหาได้จากแอพพลิเคชั่น"อย่างกรณีการดูแลผู้สูงอายุ เสิร์ชในอินเตอร์เน็ตอาจจะเจอเหมือนกันก็จริง แต่ความแตกต่างคือบุคลากรที่นี่คือผู้ที่ผ่านการประเมิน มีมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างแน่นอน จึงไม่ต้องคอยกังวลว่าจ้างคนมาดูแลคนในครอบครัวแล้วต้องมาห่วงว่าจะทำงานได้จริงไหม จะปลอดภัยไหม อีกทั้งระบบจะช่วยให้ค้นหามืออาชีพเหล่านี้ได้จากพื้นที่ใกล้บ้านในรัศมี 10 กิโลเมตร จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มีระดับทักษะของเขาแสดงไว้ การเป็นคนใกล้บ้านก็ทำให้ไม่เสียเวลาในการค้นหามาก บางทีค้นหาในออนไลน์ทั่วไปอาจเจอถูกใจ แต่พอค้นประวัติแล้วอยู่ไกลมากมารับงานไม่ได้ก็มี ถ้าเลือกจากแอพพลิเคชั่นนี้ก็คือพร้อมในการทำงานแน่นอน

ดร.นพดล ฝากเชิญชวนผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแอพนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานให้มากขึ้น โดยสามารถเข้าไปที่ tpqi.go.th เพื่อใส่โปรไฟล์และรายละเอียดด้านอาชีพได้ นอกจากนี้ งานของสถาบันยังมีเรื่องของการเพิ่มทักษะด้วย โดยแต่ละสาขาอาชีพจะมีการเปิดเทรนนิงให้สามารถเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาตัวเองได้ เช่น ตอนเข้ามาผ่านที่ระดับ 5 แต่อยากเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นก็ลงเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและระดับคุณวุฒิได้ เป็นหนึ่งในรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเริ่มเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้

“คุณวุฒิวิชาชีพของเรายังสามารถนำไปเป็นมาตรฐานเพื่อปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้ด้วย ตรงนี้จะเปลี่ยนรูปโฉมการทำงานของคนไทยในอนาคต เพราะเรื่องมาตรฐานจะเป็นหัวใจสำคัญของอนาคต ถ้าเราสามารถสร้างมาตรฐานตั้งแต่คนได้ ต่อไปเราจะสามารถขายเรื่องคุณภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าการผลิตมาเยอะๆแต่ราคาถูก เพราะเราไม่มีคนที่มีมาตรฐานในการยกระดับการผลิต งานของสถาบันจึงจะเข้าไปพยายามยกระดับในส่วนนี้ และการที่หน่วยงานของเราเป็นผู้ออกมาตรฐานให้ ไม่ว่าที่ไหนทั่วโลกก็เชื่อมั่น เพราะเขารับรู้ว่านี่คือหน่วยงานระดับชาติเป็นผู้ออกมาตรฐาน เขาสามารถเช็คได้ทันที โอกาสสำหรับอนาคตก็คือต้องทันความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เทคโนโลยีได้ และอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการมีเครื่องยืนยันความสามารถ เพราะการไปบอกเองแล้วจะให้เขาเชื่อทันทีเป็นเรื่องยาก แต่การมีใบคุณวุฒิวิชาชีพจะทำให้ไม่ต้องอธิบายมากเขาก็เชื่อมั่นได้”ดร.นพดลกล่าว

อย่างไรก็ตาม สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Application Propin ได้ทั้งระบบ Android และ IOS โดยพิมพ์คำว่า “Propin” หรือเข้าไปที่เว็ปไซต์ https://propin.tpqi.go.th แล้วคุณก็จะสามารถพบกับมืออาชีพได้ทุกๆ อาชีพที่คุณต้องการ